Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Drainblock ontving een subsidie voor een project voor het verminderen van de enorme vervuiling van oppervlaktewater in Jakarta en Bandung. Ivo Bastings van Drainblock vertelt er meer over.

Verbetering van de waterkwaliteit

"Je kunt je eenvoudigweg geen voorstelling maken van de omvang en de ernst van de watervervuiling in Jakarta en Bandung, met alle gevolgen van dien voor het milieu en de volksgezondheid. Rivieren zijn open riolen, waarin het afvalwater van huizen en fabrieken geloosd wordt. Het water is dood en zwart. Drainblock filtert een groot deel van de organische en chemische stoffen hieruit, op een heel eenvoudige manier en tegen lage kosten. In de herfst van 2018 zijn we gestart met een pilot met een subsidie van het Partners voor Water programma. We verwachten dat de methode tot een wezenlijke verbetering van de waterkwaliteit leidt. Idealiter zouden we willen dat we de kwaliteit op een zodanig niveau kunnen brengen dat het water hergebruikt kan worden in de landbouw."

"Drainblock is een biofilter dat voor 2% uit steen bestaat en voor 98% uit open ruimte. De vaste deeltjes komen vast te zitten in het filter, waarna bacteriën beginnen met het biologische zuiveringswerk. Je kunt dus spreken van een dubbel effect."

"Zonder de subsidie van het Partners voor Water-programma zouden we dit als mkb-bedrijf waarschijnlijk niet aangedurfd hebben."

Samenwerking voor een succesvolle implementatie

"We hebben inmiddels de eerste filters geïnstalleerd op vier locaties bij Jakarta en Bandung. We experimenteren met vorm en dikte en kijken of de filters niet te snel verstopt raken door de enorme hoeveelheid vuil. Hierdoor zou een dam ontstaan en dat zou het probleem nog verder verergeren. Het ziet ernaar uit dat de filters die wij in oktober geplaatst hebben het goed doen. Het waterpeil stijgt niet en de filters houden het behoorlijk lang vol. We gaan nu extra filters van actieve koolstof toevoegen. Deze kunnen lokaal vervaardigd worden, bijvoorbeeld door het verbranden van het kaf van rijst. Het project loopt tot eind dit jaar. We werken nauw samen met de TU Delft, een partner in ons consortium, en met plaatselijke universiteiten. We worden bijgestaan door masterstudenten die ons helpen met het onderzoek. Een plaatselijke aannemer maakt en installeert de filters en de plaatselijke autoriteiten inspecteren de filters regelmatig en maken de rivieren schoon. Deze samenwerking is belangrijk voor een verdere succesvolle implementatie. De lokale inbedding en samenwerking is een van de belangrijke aspecten waar RVO.nl naar kijkt bij het beoordelen van subsidieaanvragen."

"Het vervolg is ook belangrijk, wat er na het project komt, bijvoorbeeld in termen van opschaling of spin-offs. Het Indonesische marktpotentieel is enorm en we hebben heel enthousiaste reacties gekregen van het ministerie van Openbare Werken en Huisvesting. Natuurlijk is het niet zeker of en wanneer zij in onze oplossingen investeren. Er zijn serieuze kansen, maar we beseffen dat dit tijd kost."

Kans om net dat stapje extra te zetten

"Zonder de subsidie van het Partners voor Water-programma zouden we dit als mkb-bedrijf waarschijnlijk niet aangedurfd hebben, gezien de omvang van de moeilijkheden. Zo hadden we ernstige problemen met de meetapparatuur van de TU Delft. Een deel hiervan mocht Indonesië niet in, dus de ene helft is weer terug in Nederland en de andere helft staat hier nog ergens opgeslagen in een depot. Zoiets is een enorme kopzorg en kost bakken met geld. Je moet dit soort tegenslagen incalculeren in je risicobeoordeling, en de subsidie is dan een zeer waardevolle steun."

"Ze zijn erg constructief bij RVO.nl. Dat is vanaf het begin af aan duidelijk, meteen al in het verplichte startgesprek. Dat klinkt nogal officieel, maar het werkt goed. Je bespreekt de diverse facetten van een voorstel dat tot een succesvolle implementatie gaat leiden. RVO.nl geeft je tips over lacunes in je plan en de potentiële zwakke plekken, dus je aanmelding is sterker en overtuigender. Daarna moet je natuurlijk nog wel de strijd aangaan met andere aanvragers. Voor ons is het erg lonend geweest. Daarom is mijn advies aan de sector om serieus te overwegen om je aan te melden voor de subsidieregeling Waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta’s van het Partners voor Water-programma. Dit geeft je de kans om net dat stapje extra te zetten!"