Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De internationale vraag naar waterexpertise groeit. Wereldwijd zijn de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot. Handelen is noodzakelijk. In 2050 woont een groot deel van de wereldbevolking in dichtbevolkte stedelijke delta’s. Die krijgen te maken met een groeiende vraag naar water voor huishoudelijk gebruik, voedselproductie, energie en industrie. Tegelijkertijd zijn de overstromingsrisico’s in delta’s hoog en is de kans op bodemdaling groot. Verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering vragen om nieuwe, duurzame oplossingen.

Kansen voor kennis

Dat biedt kansen voor de Nederlandse watersector. Het programma Partners voor Water 2022-2027 ondersteunt de sector op vele manieren. Het programma richt zich met name op stedelijke delta’s en de stroomgebieden en productieketens die hen van voedsel, water en energie voorzien. Het programma Partners voor Water is een van de uitvoeringsinstrumenten om de International Waterambitie van Nederland waar te maken.

Vier pijlers

Het programma heeft vier onderling samenhangende pijlers:

Partners voor Water is flexibel, speelt in op de actualiteit en zoekt de verbinding met andere financieringsmogelijkheden: publiek en privaat, binnenlands en internationaal.

Het programma Partners voor Water wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.