Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De internationale vraag naar waterexpertise groeit. Wereldwijd zijn de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot. Handelen is noodzakelijk. In 2050 woont een groot deel van de wereldbevolking in dichtbevolkte stedelijke delta’s. Die krijgen te maken met een groeiende vraag naar water voor huishoudelijk gebruik, voedselproductie, energie en industrie. Tegelijkertijd zijn de overstromingsrisico’s in delta’s hoog en is de kans op bodemdaling groot. Verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering vragen om nieuwe, duurzame oplossingen.

Kansen voor kennis

Dat biedt kansen voor de Nederlandse watersector. Het programma Partners voor Water 2016-2021 (PvW16-21) ondersteunt de sector op vele manieren. Het programma richt zich met name op stedelijke delta’s en de stroomgebieden en productieketens die hen van voedsel, water en energie voorzien. Het programma Partners voor Water is een van de uitvoeringsinstrumenten om de International Waterambitie van Nederland waar te maken.

Vier pijlers

Het programma heeft vier onderling samenhangende pijlers:

Partners voor Water is flexibel, speelt in op de actualiteit en zoekt de verbinding met andere financieringsmogelijkheden: publiek en privaat, binnenlands en internationaal.

Het programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit.

Meer weten over subsidies of ondersteuning bij ondernemen in het buitenland? RVO.nl helpt u graag verder.

Ga naar de website

Meer weten over de internationale activiteiten van de watersector. Neem contact op met NWP.

Meer informatie