Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

'Het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim honderd miljoen mensen wereldwijd per 2030.' Dat is het gezamenlijke doel van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA).

 

 

 

Water opent internationaal deuren voor Nederland. De Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA) laat zien hoe de Nederlandse overheid en de Nederlandse sector samen het werk op waterzekerheid en waterveiligheid in de wereld van mens, plant en dier vergroten, en de Nederlandse bijdrage daaraan en het Nederlandse verdienvermogen optimaliseren.

 

Bijdrage NIWA doel en SDG 2030 agenda

De NIWA draagt bij aan het bereiken van de SDG-agenda. Klimaatadaptatie – een van de grootste wateruitdagingen voor de komende decennia – staat centraal. Lange termijn partnerschappen zijn hierbij wederom instrumenteel, want het verbeteren van waterzekerheid is een kwestie van lange adem.

 

Realisatie NIWA: drie pijlers

De NIWA is een middel om meer samenhang te creëren in het water-gerelateerde internationale beleidsinstrumentarium (programma’s, subsidieregelingen, etc.). Daarnaast is het een belangrijk platform voor samenwerking binnen de sector: verbinden van publieke, private, maatschappelijke en kennis partners. De NIWA realisatiestrategie richt zich op drie pijlers:

 

Naar buiten gerichte aanpak

De NIWA gaat uit van vraaggestuurde samenwerking. Op nationaal niveau wordt met overheden samen gewerkt aan randvoorwaarden voor waterzekerheid en -veiligheid.

Op lokaal niveau wordt via participatieve processen gewerkt aan planning en uitvoering. De Nederlandse steun betreft o.a. de ontwikkeling van financieringsconstructies. De (lokale) partner is primair verantwoordelijk voor de financieringsovereenkomst en de uitvoering. Dit heeft geleid tot nieuwe partnerschappen, kennisontwikkeling en concrete actie.

 

Van IWA naar NIWA - een platform voor samenwerking

NIWA is opvolger van een eerdere ambitie, de Internationale Waterambitie (IWA). Met de IWA hebben de verantwoordelijk ministeries van 2016 tot 2019 geïnvesteerd in partnerschappen die bijdragen aan waterzekerheid en -veiligheid voor miljoenen mensen in de wereld. Ontwikkelingen sinds het aanbieden van de IWA in 2016 vragen om actualisering van de Nederlandse internationale waterambitie. De NIWA is een middel om het Nederlandse watergerelateerde internationale beleidsinstrumentarium coherenter in te zetten, en een platform voor samenwerking tussen publieke, private, maatschappelijke en kennispartners.

De NIWA is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit, in samenwerking met de brede Nederlandse watersector. Meer informatie