Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Sectoroverschrijdende samenwerking

Wereldwijd zijn in stedelijke delta’s de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot en urgent. Deze gebieden krijgen te maken met een groeiende vraag naar water voor huishoudelijk gebruik, voedselproductie, energie en industrie. Tegelijkertijd zijn de overstromingsrisico’s in de delta’s hoog, en is er kans op drastische dalingen van het grondwaterpeil. Nederland heeft op deze gebieden veel kennis en expertise te bieden.

Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA) en Partners voor Water

Stedelijke delta’s staan centraal in de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA) en Partners voor Water is een belangrijk instrument om die ambitie in de praktijk handen en voeten te geven. Daarom krijgen delta’s ook prioriteit in de subsidieregeling, in de landenaanpak en in de promotionele activiteiten van Partners voor Water.

Per land of regio is altijd een gerichte aanpak noodzakelijk, maar er zijn tegelijkertijd thema’s, kansen of belemmeringen die terugkomen in verschillende regio’s. Vaak gaat het daarbij om de relatie tussen water en andere sectoren. Denk aan de verbinding tussen de watersector en de landbouwsector, de energiesector, de financiële sector en de klimaatadaptatie van stedelijke gebieden.

Partners voor Water stimuleert initiatieven om op zulke thema’s partijen bij elkaar te brengen en oplossingen  te ontwikkelen die breder kunnen worden toegepast.