Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Colombia ondervindt net als andere landen in de wereld nu al de directe gevolgen van klimaatverandering. Het land heeft te maken met een combinatie van erosie, overstromingen en droogte. In de deltaregio Magdalena in het noorden van Colombia zijn deze gevolgen sterk merkbaar. In het natte seizoen overstromen de rivieren en in droge periodes is er niet voldoende water. Dit terwijl de grote bananenplantages, het ecologisch belangrijke moeras bij de kust en de inheemse bevolking en de natuur in de bergen hier allen afhankelijk van zijn. Via het Partners voor Water-programma richten de Nederlandse ambassade in Colombia en een consortium geleid door Deltares zich op de ontwikkeling van een duurzame manier van watergebruik voor alle gebruikers.

Het gebied van de bananenboeren in de Magdalena-regio ligt tussen twee belangrijke natuurgebieden: het nationaal park Sierra Nevada de Santa Marta, een gebergte in de tropen en Ciénaga Grande de Santa Marta, het grootste moeras in Colombia en een van de grootste in Latijns-Amerika. Beiden zijn belangrijke natuurgebieden met verschillende bijzondere planten- en diersoorten die specifiek zijn voor dit gebied. Daarnaast wonen er ook zo’n 30.000 inheemse inwoners uit verschillende etnische groeperingen in het tropisch gebergte. In het gebied tussen de Sierra Nevada en de kust wordt onder andere palmolie, koffie en fruit verbouwd. Ook zijn er grote plantages met bananen, waarvoor Nederland een van de belangrijkste afzetgebieden is.

Niet genoeg oppervlaktewater

Marta Faneca Sànchez is hydrogeoloog en projectleider bij Deltares. Deltares werkt samen met Wageningen Universiteit, Institute for Water Education IHE-Delft en Fundación Herencia Ambiental in Colombia aan beter watermanagement, zodat alle partijen het hele jaar door voldoende water hebben. Faneca Sànchez: “In het gebied zijn natte en droge seizoenen; soms is er te weinig water en soms zijn er overstromingen. In de bananenlandbouw is in de droge periodes niet altijd genoeg oppervlaktewater om te kunnen irrigeren. De boeren maken dan gebruik van het grondwater. Dit water is echter van mindere kwaliteit, met een hoger zoutgehalte en hogere alkaliniteit (het vermogen om zuren te neutraliseren). Door deze mindere kwaliteit kan de productie van bananen tijdens de droge maanden wel 30% minder zijn.”

 

Integraal watermanagement

Hoewel de boeren, de inheemse groepen en de nationale parken allen baat hebben bij beter watermanagement, is het kennisniveau over watersystemen van de verschillende partijen niet goed. Léontine Crisson is als Landbouwraad werkzaam in Colombia voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In die rol brengt ze de verschillende Colombiaanse en Nederlandse partijen samen op dit onderwerp. “Wij zijn als de Nederlandse ambassade een soort intermediair die zorgt dat de juiste mensen met elkaar om tafel komen en bijvoorbeeld via Partners voor Water stappen zetten richting integraal watermanagement. Je hebt niet alleen te maken met de regionale overheid, maar ook met de belangenvereniging van de bananenproducenten, de mensen van de nationale parken, NGO’s die al langer in het gebied werken en de waterautoriteit van de regio.”

“Zij hebben natuurlijk allemaal andere belangen”, vervolgt Crisson. “Een boer is bezig met de bananenteelt, een ecoloog met het nationale park en weer een ander met het waterbeheer. Hoewel zij allemaal hetzelfde land en water gebruiken zijn die organisaties niet sterk met elkaar verbonden. Het leuke aan zo’n project met Nederland is dat die partijen dan wel bij elkaar zitten. Niet in de laatste plaats vanwege onze onafhankelijkheid en de expertise op het gebied van watermanagement. Ze maken allemaal graag gebruik van onze kennis en voor Nederland is het belangrijk te werken aan verduurzaming van onze waardeketens, bijvoorbeeld die van bananen. Zo brengen wij vanuit onze verbindende rol partijen rond één thema bij elkaar. Vervolgens ontstaat ook bewustwording en kennis van elkaars belangen. Dan kun je stappen maken waar iedereen iets aan heeft.”

"Door deze mindere kwaliteit water kan de productie van bananen tijdens de droge maanden wel 30% minder zijn."

Aquifer storage and recovery

Om te kijken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van watermanagement, heeft het consortium als onderdeel van het Partners voor Water-programma onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen. Faneca Sànchez: “We hebben gekeken naar de mogelijkheid voor aquifer storage and recovery. Hierbij kan overtollig water uit de rivier via infiltratieputten de grond insijpelen. Vanwege het verschil in het zoutgehalte met het grondwater ontstaat er dan een soort ondergrondse bubbel met water van hogere kwaliteit. Dit water kunnen de bananenproducten dan in droge periodes weer uit de grond halen.”

Deltares heeft als eerste gekeken naar de hoeveelheid water die beschikbaar is om te infiltreren. Het is namelijk ook nodig rekening te houden met het water dat naar het moeras en de ecosystemen langs de rivieren moet doorvloeien. Het moeras wordt steeds zouter en het rivierwater is het enige dat het moeras zoet houdt. En een zoet moeras is weer belangrijk voor de biodiversiteit. Faneca Sànchez: “We hebben ook gekeken wat de beste plekken zijn om het water in de grond te infiltreren en waar de minste onderstroom is, zodat het niet wegloopt. Op basis daarvan hebben we gekeken welke infiltratietechniek het beste zou werken.”

"Ze maken allemaal graag gebruik van onze kennis en voor Nederland is het belangrijk te werken aan verduurzaming van onze waardeketens, bijvoorbeeld die van bananen."

Positieve resultaten

Voor een aantal geschikte stukken land maakte het consortium een kosten-batenanalyse. Dit is uitgewerkt in rapporten en die liggen nu bij de verschillende partijen. Faneca Sànchez: “Uiteindelijk is het land van de bananenproducenten, dus zij moeten bepalen wat ze er mee willen. Maar het is wel nodig dat dit gebeurt in overeenstemming met de andere stakeholders van het gebied. Alle resultaten zijn heel positief, dus we hopen dat ze met de ontwikkelde concepten aan de slag gaan en dat wij hen weer bij die implementatie kunnen ondersteunen. Er zouden bijvoorbeeld nog wel extra metingen moeten worden gedaan over de stand van het grondwater, de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater door het jaar heen en ook over de mogelijke chemische reactie van de verschillende soorten water op elkaar.”

Ook als onderdeel van het nieuwe Partners voor Water-programma blijft de Magdalena-regio een focus, specifiek gericht op de combinatie water-biodiversiteit-landbouw. Het project gericht op verduurzaming van het watergebruik in de bananensector is een belangrijk onderdeel van deze regionale aanpak.