Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De Mozambikaanse stad Beira wordt de komende tien tot vijftien jaar twee keer zo groot. Tijdens de Beira Investment Conference, mede gefinancierd vanuit het programma Partners voor Water, sprak speciaal watergezant Henk Ovink eind mei 2018 over de noodzaak van een integrale aanpak van de aanstaande, spectaculaire gebiedsontwikkeling. Dit biedt kansen voor de Nederlandse sector.

‘Nederland werkt al langer samen met de stad Beira en Mozambique is ook onderdeel van de Deltacoalitie. Nederlandse partijen maakten al eerder het Beira Masterplan 2035, inclusief lange termijnplan voor klimaatadaptatie. De stad wordt de komende tien tot vijftien jaar twee keer zo groot en gaat van een half miljoen naar een miljoen inwoners. Dat is natuurlijk een enorme opgave. Voor woningbouw, voor de haven en de andere infrastructuur, voor drinkwater en sanitatie en voor kustbescherming. Het heeft per saldo grote voordelen wanneer je dat integraal aanpakt.

Ik heb op elk moment die noodzakelijke integraliteit benadrukt: je kunt alleen tot zinvolle en duurzame oplossingen komen als je het in samenhang ziet met de mensen, de gebieden en de activiteiten die je wilt beschermen. Je moet al die verschillende deelopdrachten binnen de stadsontwikkeling niet uit elkaar trekken. Dat risico is erg groot; elk individueel project wordt te vaak alleen vanuit een kostenperspectief bekeken en niet vanuit waardecreatie.

"Zorgen voor samenhang en integraliteit, met het oog op duurzame oplossingen, is een duidelijke Nederlandse asset"

Integrale aanpak

We hebben in Beira, samen met onder meer de Wereldbank, de lijnen uitgezet voor een programmatische aanpak, die vervolgens ook weer de basis moet vormen voor een investeringsagenda. En dat dan gecombineerd met projecten die nu al kunnen beginnen, of op middellange termijn, en die passen binnen die integraliteit. Want met de enorme dynamiek van Beira kun je niet wachten. De razendsnelle groei van Beira zorgt ervoor dat investeringen lonen: elke schop in de grond is dan morgen meer waard. Maar dat vraagt wel dat de lange termijn en zeker de klimaatverandering nu al wordt meegenomen in elk van die projecten.

Duurzame oplossingen

Ik heb Beira nog een keer kunnen vaststellen dat het zorgen voor samenhang en integraliteit, met het oog op duurzame oplossingen, een duidelijke Nederlandse asset is. Dat vinden wij niet alleen, dat wordt breed door iedereen erkend. Wat dat betreft ligt er met deze investeringsaanpak een platform voor de inzet van Nederlandse expertise. Er wordt de komende jaren in Beira enorm veel onderzocht, berekend, getekend en gebouwd. Dus de kansen liggen er zeker!’