Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Latijns-Amerika wordt meer en meer belangrijk voor de Nederlandse watersector. Watergezant Henk Ovink was in augustus een paar dagen in Chili, samen met mensen van de ambassade, RVO.nl, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NWP en Deltares. Er was veel aandacht voor het Partners voor Water-project “GIRAGUA – integrated management and efficient use of water resources in the Coquimbo region”.

Een van de grootste uitdagingen voor Chili is de beschikbaarheid van water voor de bereiding van drinkwater en economische ontwikkeling (industrie, landbouw). De huidige situatie is niet duurzaam. Het gebrek aan water, een toenemende vraag naar water en de invloed van klimaatverandering veroorzaken toenemende druk op waterbronnen. Deze stress leidt tot kwantitatieve, kwalitatieve en governance uitdagingen.

Henk Ovink: ‘Vorig jaar is het Partners voor Water-project “GIRAGUA – integrated management and efficient use of water resources in the Coquimbo region” van start gegaan.  Deltares, Arcadis, LeAF en Delft-IHE hebben daarvoor een haalbaarheidstudie uitgevoerd hoe tot een geïntegreerd plan te komen voor het watermanagement van het stroomgebied van de  Elqui-rivier en voor het vergroten van de waterbeschikbaarheid. We hebben in La Serena tijdens een workshop met lokale en regionale stakeholders en Deltares de resultaten én de follow-up van het project besproken. De aanpak kan wellicht ook in andere delen van het land worden ingezet, via een peer-to-peer leerproces en een open source-benadering.

Belangrijk in dat verband was ook de bespreking met Oscar Cristi, de Directeur-Generaal Water van het ministerie van Publieke Werken. Met hem konden we het meteen concreet maken: wat gaan we in de praktijk met elkaar dóen? Hij wil graag gebruik maken van Nederlandse expertise en innovaties om het hele systeem van grond- en oppervlaktewater beter te kunnen managen. Belangrijke prioriteit is het duurzamer gebruik van grondwater, inclusief het opnieuw vullen van aquifers.'

"Duurzamer gebruik van water kan echt een hefboom zijn om spanningen te verminderen"

Sociale agenda

We hadden meteen aan het begin van de missie ook al een meeting met minister Moreno van Social Development. De sociale agenda speelt voortdurend mee bij thema’s als landbouw, mijnbouw en stedelijke ontwikkeling, net als klimaatverandering. Het gaat bij die sociale agenda onder meer om de positie van de oorspronkelijke Mapuche bevolking in Araucania, een grote regio in het zuiden van Chili. Grootschalige bosbouw en intensieve landbouw hebben daar de spanningen rond de verdeling van het beschikbare water vergroot, en daar komt de klimaatverandering nog bij. Vroeger was het noorden droog en het zuiden nat, maar dat laatste is niet meer zo. Een duurzamer gebruik van water kan echt een hefboom zijn om zulke spanningen te verminderen.

Naar de praktijk

We hebben met elkaar in Chili vooral overgebracht dat je snel naar de praktijk moet: pilots opzetten, kijken wat er in werkelijkheid gebeurt, daarvan leren en dan opschalen. Want als je alles eerst tot drie cijfers achter de komma gaat uitrekenen, ben je te laat. En als je test, doe het dan flexibel en adaptief, zodat je onderweg kunt bijsturen.

Ik denk dat de missie ertoe heeft bijgedragen dat de samenwerking tussen Chili en Nederland naar een volgend niveau kan worden getild. Er is serieus politiek commitment, de seinen staan op groen.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het programma Partners voor Water in Chili? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, Edilberto Baquero en Claudia Schutte.