Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

In Brazilië is het gangbare praktijk om rioolwater onder zuurstofloze condities (anaeroob) te behandelen. Dat is veel goedkoper dan behandeling met beluchting zoals in Nederland gebeurt. Het water is dan echter iets minder verregaand gezuiverd dan wij gewend zijn. Tot nu toe was dat geen probleem, maar de verwachting is dat Brazilië strengere eisen gaat stellen aan waterzuivering. Door een bestaand product van Paques BV – de UBOX – te combineren met Anammox-technologie voor het verwijderen van stikstof (preciezer: ammonium), anticipeert Paques hierop.

Jaap Vogelaar, van Paques: “De UBOX is een systeem waarin we rioolwater eerst anaeroob behandelen en vervolgens voor een tweede keer zuiveren met aerobe bacteriën die belucht worden. Het effluent is dan schoner en stinkt niet meer. Die bestaande UBOX is echter nog niet goed in staat om ammonium (een stikstofverbinding) uit het rioolwater te halen. Daarvoor hebben we de Anammox-technologie ontwikkelt. Behalve merknaam is dat ook de naam van de bacteriestam die ‘het werk’ doet en de stikstof uit het water haalt.”

Voordelen

Ten opzichte van de behandeling met lucht zoals we in Nederland gewend zijn, heeft het gecombineerde systeem het voordeel dat de operationele kosten veel lager liggen, net als het energieverbruik. Bovendien komt er veel minder slib vrij dat dus ook niet verwerkt hoeft te worden. “Daarnaast is de productie van biogas in het anaerobe deel van de installatie een voordeel”, zegt Vogelaar. “Het gaat daarbij overigens om hoeveelheden waarmee we niet gigantisch veel elektriciteit kunnen opwekken. De belangrijkste pluspunten zijn de lagere operationele kosten en de geringe slibproductie.”

Samenwerking

Paques werkt nauw samen met Center of Expertise Watertechnology in Leeuwarden (CEW), een kennisinstituut dat bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bij elkaar brengt. Vogelaar: “Zij koppelen onderzoeksopdrachten van ons aan studenten van – in dit geval – NHL University of Applied Sciences, die dat onderzoek uitvoeren. Zij hebben op laboratoriumschaal al aangetoond dat wat wij op demonstratieschaal gaan doen in principe goed mogelijk is.

We hebben het project in Brazilië opgestart als een ‘gewone’ UBOX. De komende maanden willen we daar de Anammox-technologie aan ‘toevoegen’. Dan gaan we testen of het inderdaad lukt om het ammonium te verwijderen. Daarbij werken we in Brazilië samen met Sanepar, een Braziliaanse overheidsorganisatie, die verantwoordelijk is voor het zuiveren van rioolwater. Als dit in de praktijk goed werkt bij hun zuiveringsinstallatie waar we het nu gaan testen, willen ze dit voor veel meer zuiveringen toepassen.”

"Het voordeel is dat de operationele kosten veel lager liggen, net als het energieverbruik. Bovendien komt er veel minder slib vrij dat dus ook niet verwerkt hoeft te worden."

Lokale context en lonkend perspectief

“Zonder steun van Partners voor Water was het een stuk lastiger geweest dit project van de grond te krijgen”, zegt Vogelaar. “Dan hadden we bijvoorbeeld veel minder grondig kunnen testen. De ondersteuning heeft ons dus zeker geholpen.” Robert Proos, projectadviseur Partners voor Water: “Het is voor ons heel belangrijk dat een project goed past in de lokale context. Soms zie je de meest fantastische innovaties, maar als niemand daar op zit te wachten, komt het waarschijnlijk niet van de grond. In het geval van Paques lijkt Sanepar een ideale partner. Daarnaast kijken we bij een project naar mogelijkheden voor verdere uitrol. In dit geval is het lonkend perspectief in ieder geval dat Sanepar er mee verder wil. Brazilië is al een markt op zich. Bovendien biedt dit type afvalwaterbehandeling perspectief op veel meer plekken waar het warm genoeg is om rioolwater onder zuurstofloze condities te behandelen.”