Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Ook tijdens een lockdown kan een internationaal project doordraaien, al werken de partners op bijna 10.000 kilometer afstand van elkaar. Dat blijkt in het project ‘stormwater harvesting Durban’ waar Acacia Water en Royal HaskoningDHV met financiering van het programma Partners voor Water aan werken in de gemeente eThekwini in Zuid-Afrika. Het project is gericht op het opvangen en hergebruiken van regenwater. De Acacia-collega’s die voor de aftrap van het project in Durban waren, konden met de laatste officiële vlucht van KLM terug naar huis. Daarna ging Zuid-Afrika op slot, maar het werk ging door.

Stijgende watervraag

De Nederlandse partijen werken in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een pre-haalbaarheidsstudie. Op basis van de resultaten wordt beslist of een grote, gedetailleerde haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd. Vervolgens moet op basis van publiek-private samenwerking het project worden gerealiseerd. Ruben van der Meulen van Acacia Water: ‘Het lokale drinkwaterbedrijf moet aan de stijgende watervraag voldoen, en de gemeente wordt ook geconfronteerd met overstromingen na hevige regenval. Voorheen was het doel om dat water zo snel mogelijk af te voeren, maar nu is het idee juist om het op te vangen, als extra buffer. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor opslag in de bodem: door injectie of door het water eenvoudig te laten infiltreren. Dat kan een goede aanvulling zijn op de buffers die worden gevormd door stuwmeren. '

'Het heeft verschillende voordelen. Het water ondergaat in de grond een natuurlijke extra filtering, er is in de regio weinig ruimte voor nieuwe stuwmeren en er verdampt minder water. Het is daarbij denkbaar ook gezuiverd afvalwater bij te mengen. Gezamenlijk kijken we naar de technische, ecologische, financiële, organisatorische en juridische voorwaarden. Uiteindelijk zal dat leiden tot een business case op basis waarvan potentiële partners en investeerders kunnen besluiten om te participeren. Ik ben optimistisch over de uitkomsten van het onderzoek, er lijkt goed potentieel voor alternatieve opslag in de stedelijke regio.’

Data

Doel van de missie is om discussies te voeren met lokale betrokkenen, om de situatie en de wensen scherp te krijgen en de benodigde data te verzamelen. Ruben van der Meulen: ‘Dat gaat het beste als je mensen persoonlijk spreekt. Nu is er een flinke serie Teams-meetings voor in de plaats gekomen, we hebben meer tijd gestoken in de relatie. Gelukkig hadden we op het laatst prima afspraken gemaakt en hadden we een centrale contactpersoon bij het drinkwaterbedrijf. Zo konden wij vervolgens in Nederland aan de slag met de beschikbare kaarten en data.’

"We hebben meer tijd gestoken in de relatie met onze stakeholders."

Volgende fase

Acacia is met name verantwoordelijk voor de hydrologische studie en heeft in kaart gebracht welke locaties het meest geschikt zijn om water te infiltreren en op te pompen, en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Royal HaskoningDHV kijkt naar de rol van de afvalwaterzuivering en naar de mogelijkheden om bestaande infrastructuur te benutten en waar nodig te rehabiliteren.

Door de coronacrisis is er enige vertraging ontstaan. Het pre-haalbaarheidsonderzoek met inzicht in de technische en financiële randvoorwaarden wordt nu uiterlijk eind juli opgeleverd. Daarna wordt met beoogde financiers afgestemd over de volgende fase, de gedetailleerde haalbaarheidsstudie.