Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Erosie langs de rivieroevers en kust van de Mekong Delta in Vietnam vormt een ernstige bedreiging voor de leefomgeving van de Vietnamese bevolking, het (deels mangrove-gebaseerde) ecosysteem en de economische ontwikkelingen in de delta. Huizen en infrastructuur worden ondermijnd en mangrovebossen langs de Vietnamese kust verdwijnen. Sinds 2018 adviseert Royal HaskoningDHV de Vietnamese overheid om te kiezen voor integrale, efficiënte en duurzame oplossingen. Vernieuwende voorstellen om nature-based solutions en multi-criteria analyse mee te nemen in hun besluitvorming, vielen in goede aarde bij de partners.

De Vietnamese overheid heeft vijf probleemlocaties in de Mekong Delta geselecteerd waar het erosieprobleem snel opgelost moet worden: twee locaties langs de rivier in de provincie An Giang en drie langs de kust in de provincies Kien Giang en Ca Mau. De beoogde oplossingen beschermen ongeveer 13.500 mensen en economische activiteiten met een waarde van ongeveer 70 miljoen USD tegen erosie en kustoverstromingen. De projecten worden gefinancierd vanuit het Wereldbankproject Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable Livelihoods (MD-ICRSL).

Betrokkenheid van rivier- en kustexperts

Sinds 2018 zijn rivier- en kustexperts van Royal HaskoningDHV vanuit het Partners voor Water programma betrokken bij dit project. In eerste instantie om de concept-ontwerpen van het Vietnamese Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling te beoordelen en te verbeteren. Vanaf eind 2019 assisteert het team ook bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie en milieueffectbeoordeling, beide uitgevoerd door een Vietnamees consortium onder leiding van het Southern Institute of Water Resources and Research (SIWRR).

Het team van experts bezocht de projectlocaties. “We zien dat veel huizen dicht of half op de riviertakken van de Mekong en de vele kanalen staan. De veiligheid van de bewoners wordt dus direct bedreigd door erosie van de oevers. Ook essentiële infrastructuur zoals wegen gaan kapot door afkalving van de oevers. Het is belangrijk dat de erosie op een efficiënte en duurzame manier gestopt wordt”, zegt Filip Schuurman, expert en projectleider van Royal HaskoningDHV.

Erosie langs de kust van de Mekong Delta heeft grote gevolgen, met name voor de bescherming van het ecosysteem tegen overstromingen. De kusterosie wordt veroorzaakt door een tekort aan sedimentafzetting, waardoor zeespiegelstijging, bodemdaling en kustafslag niet gecompenseerd worden. Hierbij verdwijnen mangrovebossen langs de kust waardoor de zeedijk wordt blootgesteld aan de kracht van de zeegolven. De stabiliteit van de zeedijk komt hiermee in gevaar. De mangrovebossen spelen ook een grote rol in het ecosysteem van de Mekong Delta, waar de vele garnalenkwekerijen afhankelijk van zijn.

"We hebben nu een nog beter beeld van de complexiteit van de Mekong Delta"

Vinden van integrale oplossingen

In de zoektocht naar efficiënte en duurzame oplossingen stimuleert het team van Royal HaskoningDHV het meenemen van zoveel mogelijk aspecten. Een brede, integrale en objectieve kijk op de voor- en nadelen van bepaalde oplossingen is essentieel om goede afwegingen te kunnen maken. Een systeemgerichte aanpak waarbij verder gekeken wordt dan alleen de projectlocatie is hierbij een must, want een oplossing die lokaal goed werkt kan verder benedenstrooms juist voor nieuwe problemen zorgen. Een goed begrip van het hele Mekong Delta systeem is dus onontbeerlijk.

In het vinden van de juiste technische oplossingen is uitgebreid gekeken naar de integratie van nature-based solutions, oftewel oplossingen waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen en processen. “Niet overal zijn nature-based solutions mogelijk, maar waar het wel kan stellen we zulke oplossingen of ingrediënten hiervan voor”, zegt Filip Schuurman. Hierbij spelen robuustheid, onderhoud en kosten-baten een belangrijke rol. Die kosten-baten berekening is naast de technische aspecten een belangrijk en integraal onderdeel van de advisering. De financieel-economische doorrekening wordt in Vietnam namelijk pas gedaan nadat voor een technisch ontwerp is gekozen. De econome van het team, Jarit van de Visch, gaf uitleg over de multi-criteria analyse die de financiële informatie juist meeneemt binnen het afwegingskader en planningsproces, waardoor het tot efficiëntere beslissingen leidt.

 

 

Het samenwerken met het Vietnamese Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het Vietnamese consortium was leerzaam voor de experts. “Een voorbeeld hiervan was flexibiliteit in het samenwerken en rustig accepteren als zaken anders gingen dan we in Nederland gewend waren. Ook hebben we nu een nog beter beeld van de complexiteit van de Mekong Delta, waarin de technische aspecten van deltabeheer nauw samengaan met sociale, economische en ecologische ontwikkelingen in de delta”, zegt Filip Schuurman. Projecten zoals deze studie zijn dus niet alleen waardevol voor Vietnam, maar ook voor de Nederlandse expertise in internationale delta-management.

Zowel het Vietnamese Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, alsook de experts in het Vietnamese consortium zien de waardevolle bijdrage die de Nederlandse experts kunnen leveren. “We waarderen de bijdrage van het Royal HaskoningDHV team in het MD-ICRSL project. Hun input in het project, vooral in de integrale aanpak met technische oplossing, kosten-baten analyse, multi-criteria analyse en rapportage, heeft bijgedragen aan goed product dat voldoet aan de internationale standaarden”, zegt Hung Viet Vuong van het Vietnamese Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

In de komende periode blijft Royal HaskoningDHV betrokken om het project tot een goed einde te brengen. Dit project is onderdeel van de strategische samenwerking tussen Vietnam en Nederland op het gebied van water en klimaat in het kader van de Nederlandse Internationale Waterambitie. De inzet van experts wordt gefinancierd vanuit het Partners voor Water programma en inhoudelijk ondersteund door de Nederlandse ambassade in Hanoi.