Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

In de El Oued-regio in Algerije, een gebied van 33.000 hectare, worden sinds vijftien jaar op grote schaal aardappelen verbouwd. Wageningen University & Research (WUR) voert met subsidie van Partners voor Water een pilot uit, die moet aantonen dat de teelt duurzamer kan: met slimmere irrigatie en bemesting, en andere aardappelrassen. De belangstelling van de boeren is groot.

Greet Blom-Zandstra, onderzoeker bij WUR: ‘Dankzij de grote aquifier vlak onder de oppervlakte is het al duizenden jaren een oasegebied. Zo’n vijftien jaar geleden is  gestart met structurele aardappelteelt, waarbij velden worden geïrrigeerd met ronddraaiende sproeiers, pivots. Dat is behoorlijk verkwistend. Bovendien gebeurt het, net als de bemesting, zonder iets te meten.

 

"We moeten ook weten hoeveel water er nog in de aquifiers zit, dat is belangrijk voor heel Noord-Afrika."

In de pilot gaan we samen met onze partners werken met ondergrondse irrigatie en bemesting op proefvelden van in totaal vijf hectare, in vier groeiseizoenen. Het leggen van de irrigatieleidingen en het poten gebeurt in één handeling, net als het oogsten en verwijderen van de leidingen. We testen ook verschillende aardappelrassen en maken gebruik van satellieten en sensoren, bijvoorbeeld voor meteorologische data en bodemvochtigheid. Deze integrale aanpak maakt het project zeer innovatief. We zien mogelijkheden om het watergebruik met ruim de helft terug te dringen en de opbrengst te verbeteren.

Opschalen

We starten met één boer en willen het van daaruit uitbouwen. Als het aan de boeren ligt gaat dat wel lukken: als we een halfuurtje in  het veld zijn komen er meteen tientallen mensen kijken. En tijdens een workshop in juni had de boer ook een aantal collega’s meegenomen. Ook de ambtelijke top van het ministerie is positief.

 

We hebben nu de eerste voorlopige resultaten van drie pivotvelden, drie waterregimes en vijf verschillende aardappelrassen. De oogsten waren op het eerste gezicht goed, en we zagen ook een duidelijk verschil tussen de waterregimes en de aardappelrassen. De effecten van de ondergrondse irrigatie en bemesting hebben we bij de eerste oogst nog niet kunnen testen door vertraging bij het importeren van de apparatuur. In september gaan we wel poten in combinatie met de aanleg van ondergrondse druppelirrigatie. Dus ik kijk uit naar de volgende oogst, in december. Uiteindelijk hopen we het ministerie, de waterautoriteiten en de boeren van deze werkwijze te overtuigen.

Voorraad

Wanneer door meer succesvolle landbouw de economische situatie in een gebied verbetert, trekken er mensen naartoe en stijgt de waterbehoefte. Daarom moeten we ook weten hoeveel water er nog in de aquifiers zit, dat is belangrijk voor heel Noord-Afrika. Daarover zijn we ook in gesprek met een van de universiteiten in Algerije.’