Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

In Japan bestaat grote interesse in de Nederlandse aanpak voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en overstromingsrisico’s. HKV Consultants is in samenwerking met onder meer Deltares en TU Delft – op het Japanse eiland Hokkaido aan de slag met de ‘vertaling’ van de Nederlandse benadering naar de Japanse situatie.

In augustus 2016 werd Hokkaido binnen zeer korte tijd getroffen door vier tyfonen met rampzalige gevolgen. Er was niet alleen een groot aantal dodelijke slachtoffers te betreuren, ook veroorzaakten grote overstromingen veel schade aan infrastructuur en landbouwgebieden. “Door klimaatverandering worden de problemen in de toekomst alleen maar groter”, zegt Bas Kolen van HKV. “Maar welke keuzes maak je in de strijd tegen het water? Stop je al je geld in de bescherming van een grote stad – in dit geval Saporro – omdat daar de meeste economische waarde zit, en laat je de boeren op het platteland onbeschermd? Hoe ga je om met dat soort vragen? De Japanners zoeken eigenlijk een antwoord op de vraag hoe ze een goede risicoanalyse kunnen uitvoeren en hoe ze op basis daarvan prioriteiten kunnen stellen.”

Vertaling Nederlandse benadering naar Japanse situatie

In Nederland werken we op basis van een integrale risicobenadering waarbij we kijken naar zowel de kans op een overstroming als de gevolgen en dus het risico. Deze nieuwe benadering is in 2017 wettelijk vastgelegd. Door de koppeling met risico’s ontstaat een veel gedifferentieerder normenstelsel, dat per deel van een dijktraject kan verschillen waardoor ook de noodzakelijke aanpassingen per dijkvak kan verschillen. Kolen: “Met het project in Hokkaido maken we eigenlijk een vertaalslag van de Nederlandse benadering en methodiek naar de Japanse situatie.”

Meer soorten waterdreiging

Overigens is van een 1 op 1 vertaling zeker geen sprake, maakt Kolen duidelijk. “Japan is een heel ander land dan Nederland met bijvoorbeeld een veel strikter onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied. Daarnaast kent Japan veel meer soorten waterdreigingen dan Nederland: extreme regenval als gevolg van tyfonen, aardbevingen en tsunami’s en flash floods bijvoorbeeld vanuit de bergen. Als het in de bergen hard regent ligt het water binnen een dag in de stad. Het systeem is veel kwetsbaarder en het beschermingsniveau is veel lager. Ze hebben dan ook veel ervaring met rampen. Die andere omstandigheden voegen extra dimensies toe en daar kunnen wij weer van leren.”

"Door specifieke Japanse ‘waterfenomenen’ – zoals meanderende rivieren en aardbevingen – in de benadering als risico’s mee te nemen, wordt de Nederlandse benadering completer."

Nederlands model wordt breder toepasbaar

Fernanda van der Velde, projectadviseur van Partners voor Water is dat volmondig met Kolen eens: “Het model is nog niet eerder buiten Nederland toegepast. Door specifieke Japanse ‘waterfenomenen’ – zoals meanderende rivieren en aardbevingen – in de benadering als risico’s mee te nemen wordt de Nederlandse benadering completer. Daarmee wordt het model ook bruikbaar voor andere regio’s van Japan en Zuid-Oost Azië. Bovendien worden de resultaten van dit project teruggekoppeld naar Nederland zodat wij ook onze eigen inzichten weer kunnen verbreden en verdiepen.”

Project als stap in ontwikkeling relatie met Japan

“Overigens”, zegt Kolen, “was dit project niet mogelijk geweest zonder de steun van Partners voor Water en de steun van Rijkswaterstaat en de Japanse overheid. We wisselden al wel kennis uit met de Japanners, maar van het gezamenlijk werken aan een project was het nog niet gekomen. Door Partners voor Water is voor hen de drempel verlaagd om hieraan mee te doen en is het mogelijk een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de relatie met Japan. Ook de betrokkenheid van ‘waterautoriteiten’ Deltares, TU Delft en Rijkswaterstaat heeft hier zeker aan bijgedragen.”