Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

India kent een groot aantal dammen en reservoirs – ruim 5000 grotere en nog een paar duizend kleinere – die worden gebruikt voor onder meer watervoorziening en het opwekken van elektriciteit. Veel van de reservoirs kampen echter met verzanding en dichtslibbing. IHC MTI BV laat in India met steun van Partners voor Water daadwerkelijk zien dat baggeren van reservoirs goed mogelijk is, terwijl tegelijkertijd een innovatieve en duurzame oplossing voor het gebaggerde materiaal wordt geboden.

Baggeren van reservoirs is in India niet gebruikelijk, mede omdat men niet goed weet wat te doen met het gebaggerde sediment. Jannes Kamphuis van IHC: “Vaak kiezen de Indiërs ervoor een nieuwe dam te bouwen als een reservoir achter een dam is dichtgeslibd. Dat is geen duurzame oplossing. Bovendien zijn de beste plekken om dammen te bouwen zo langzamerhand wel bezet. Je kunt die bestaande dammen ook revitaliseren. We verkondigen in India al jaren dat de reservoirs met onze technieken goed zijn leeg te baggeren. Én dat je met het vrijgekomen sediment ook allerlei nuttige dingen kunt doen. Een integrale oplossing dus. Alleen: dat verhaal landde niet. De lokale partners willen eerst graag zien dat dat ook echt werkt. Dat was voor ons de aanleiding om te zeggen: we starten een demonstratieproject.”

Samenwerking

Kamphuis: “Via een project van de Wereldbank kwamen we in aanraking met een dambeheerder - Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited – en die zei: als jullie denken dat het echt een oplossing is, laat het bij ons dan maar eens zien.” In het project werkt IHC als equipmentleverancier samen met Deltares – die modelmatig in kaart brengt hoe het sedimentatieproces in het reservoir verloopt en wat zinvolle plekken zijn om te baggeren – en NETICS. Kristian Meerse van IHC: “NETICS heeft veel expertise in huis op het gebied van het hergebruik van gebaggerd materiaal. Lokale aannemers voeren de daadwerkelijke baggerwerkzaamheden – gepland vanaf oktober 2019 – uit. Maar wat we in feite doen is meer dan baggeren alleen. We stellen een integraal plan op dat aangeeft hoe je het best om kunt gaan met het stuwmeer. Dat management is bovendien niet alleen toepasbaar op dit ene specifieke stuwmeer; je kunt het ook uitrollen voor andere dammen. In India en elders in de wereld.”

"Onze aanpak kun je ook uitrollen voor andere dammen. In India en elders in de wereld."

Hergebruik van gebaggerd sediment

Binnen het project is een breed scala aan oplossingen bedacht voor het hergebruik van het baggermateriaal. Meerse: “Er zit bijvoorbeeld zand in dat verkocht kan worden als schoon constructiezand. Daarnaast kun je door toevoeging van additieven harde producten van het gebaggerde materiaal maken, waar je vervolgens mee kunt bouwen. We gaan ook zogeheten geotextiletubes gebruiken; ‘buizen’ van speciaal geotextiel die je met het materiaal kunt vullen. Bijvoorbeeld om het materiaal snel te ontwateren. Maar je kunt met die gevulde tubes ook de stroming in het reservoir enigszins sturen, zodat je nieuwe aanslibbing vermindert.”

Terugverdienmodel

“Het project sluit goed aan bij de lokale behoefte en is ook goed opschaalbaar”, zegt projectadviseur Fernanda van der Velde van Partners voor Water. “Daarnaast hebben ook het duurzame karakter en de oplossingen voor het gebruik van het vrijkomende materiaal een rol gespeeld bij de positieve beoordeling. Het is een innovatieve benadering om vanuit een probleem juist nieuwe mogelijkheden te creëren en bij te dragen aan een duurzame aanpak. Daardoor is er in dit project sprake van een terugverdienmodel door het hergebruik van het sediment dat je baggert om de dichtslibbing van reservoir tegen te gaan.”

“Nu hebben we een project”

Op de vraag of dit project mogelijk was geweest zonder Partners voor Water, zegt Kamphuis: “We lopen al heel lang met dit plan rond. Maar er kwam eigenlijk niets concreets uit. Dan is er voor ons ook geen aanleiding om daar materieel naar toe te brengen. Maar nu we de equipment daar hebben, en straks daadwerkelijk aan de slag gaan, krijgen we ineens allemaal geïnteresseerde vragen. Nu hebben we een project en zonder subsidie was dat niet gebeurd.”