Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) staat bekend om haar prachtige kustlijnen en de omliggende eilanden. Om dit te behouden en de waterwegen goed begaanbaar te maken, moet er gebaggerd worden. Deze werkzaamheden verstoren echter het milieu en de leefomgeving, onder meer door vertroebeling van het water. DredgeYard – een Nederlandse onderneming met een zusterbedrijf in de Emiraten – ontwikkelde een veelbelovend innovatief systeem dat uitkomst kan bieden.

“In de haalbaarheidsstudie die we uitvoeren, testen we ons recent gepatenteerde type snijkop, genaamd de DrillCutter”, vertelt Basel Yousef van DredgeYard. “Het gaat om een gesloten snijkop met een geïntegreerd afzuigkanaal. Dat is een totaal nieuw idee in de baggerbranche, waar het gangbaar is dat het afzuigkanaal en de snijkop los van elkaar staan. Het grote voordeel van ons systeem is dat er veel minder baggermateriaal gemorst wordt, namelijk tot wel 90%. Hierdoor ligt de productie – het volume gebaggerd materiaal – van het nieuwe systeem ook veel hoger dan van conventionele systemen. Ten slotte is het mogelijk het systeem op kleinere schepen te installeren, zodat ook dicht bij de kust gebaggerd kan worden.”

Minder vertroebeling van het water

Vooral het feit dat er veel minder bagger wordt gemorst is een uitkomst in de Emiraten. Yousef: “Daardoor treedt er veel minder vertroebeling van het water op waardoor allerlei onderwaterorganismen – zoals koralen – verstikt zouden kunnen raken. Bovendien komt vertroebeling van het doorgaans kraakheldere water het toerisme niet ten goede. De VAE biedt een perfecte locatie om ons innovatieve systeem te testen. We kunnen aantonen dat ons systeem aan zeer hoge eisen kan voldoen, én het heldere water laat ook goed zien wat het verschil is tussen een conventioneel systeem en onze innovatie.”

Gulf Cobla

De eigenlijke testen zullen naar verwachting in het vroege voorjaar van 2020 plaatsvinden. “We werken in de VAE nauw samen met een baggerbedrijf – Gulf Cobla – dat een goede verstandhouding heeft met de lokale en nationale overheden aldaar. Zij zijn erg enthousiast en graag bereid om ons systeem gedurende een aantal weken te beproeven. Omdat zij reeds met conventionele systemen in dezelfde omgeving werken, dan wel hebben gewerkt, kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen de DrillCutter en de tot nu toe gangbare technologie. Ons zusterbedrijf zal Gulf Cobla ondersteunen bij de testwerkzaamheden.”

Schaalbaarheid

Als het aan DredgeYard ligt, zal de inzet van het innovatieve systeem zeker niet beperkt blijven tot de Verenigde Arabische Emiraten. Yousef: “Onze technologie kan het op heel veel plekken in de wereld worden toegepast. We hebben verschillende klanten wereldwijd die een soortgelijk probleem en/of eisenpakket hebben. In een Zuid-Amerikaans land loopt bijvoorbeeld een aanbesteding voor het baggeren van een drinkwaterreservoir. Daar worden zeer strenge milieueisen aan gesteld. Die klus is nog niet vergeven, omdat niemand nog aan die eisen voldoet. Dat is een goed voorbeeld van het type project waar onze DrillCutter straks wellicht uitkomst kan bieden.”

Ook waterkwaliteit en ecologie belangrijk voor Partners voor Water

“Juist de verwachte goede score op milieuaspecten maakte de DrillCutter van DredgeYard voor Partners voor Water een interessante innovatie, vertelt Hugo de Vries, projectadviseur van Partners voor Water. “We kijken niet alleen naar oplossingen voor waterveiligheidsopgaven, maar ook naar waterkwaliteitsaspecten en milieucomponenten. Het project moet natuurlijk laten zien of deze manier van baggeren inderdaad het ecosysteem minder belast. Maar de innovatie is potentieel zeker interessant voor bedrijven die baggerwerken uitvoeren in een markt waar steeds strengere eisen gelden op milieugebied.”

"Doordat we veel minder baggermateriaal morsen, treedt er ook veel minder vertroebeling van het water op waardoor allerlei onderwaterorganismen - zoals koralen - verstikt zouden kunnen raken."

Flinke versnelling door ondersteuning

Op de vraag wat de ondersteuning van Partners voor Water voor het project betekent, zegt Yousef: “We krijgen een behoorlijke duw in de rug. De subsidie maakt het mogelijk om flink te versnellen. Een bijkomend voordeel is dat we ons committeren aan de opgegeven projectplanning in de subsidieaanvraag. Dat helpt ook om er van alle kanten meer druk op te zetten om het op een goede manier af te ronden.”