Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Het Masterplan voor de vernieuwde boulevard van Calzada de la República in de Mexicaanse staat Oaxaca verhoogt de leefbaarheid voor de bewoners, ook doordat de verkeersdruk wordt beperkt en er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd reduceert het plan, met financiële steun van Partners voor Water gemaakt door een Nederlands consortium, de hittestress door de opvang en benutting van het regenwater, waardoor ook de kans op overstromingen afneemt. Dat alles gebeurde met respect voor de cultuurhistorische context van het gebied.

Mexico is sinds begin 2017 een focusland voor Partners voor Water. In april 2018 ondertekenden Nederland en het departement van Infrastructuur en Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (SINFRA) van Oaxaca een Memorandum of Understanding over water, infrastructuur en duurzame mobiliteit, en ruimtelijke en stedelijke planning.

Na twee fact-finding missies en een workshop over integrated water resources management (IWRM) in Oaxaca werd de ontwikkeling van de 1,5 kilometer lange Calzada de la República als sleutelproject geïdentificeerd: een belangrijke verbindingsroute waaronder bovendien de rivier Jalatlaco stroomt. SINFRA en RVO ondertekenden in 2019 een specifieke samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een masterplan. In deze overeenkomst werd vastgelegd dat Nederland de Masterplanning en het conceptuele design van de boulevard zou uitvoeren. SINFRA zou vervolgens de feitelijke implementatie daarvan op zich nemen. Het Nederlandse deel werd in de eerste helft van 2020 in drie maanden uitgevoerd door een Nederlands consortium, bestaande uit Beccan Davila Urbanismo (projectleider), Deltares en Move Mobility. Twee Mexicaanse partners zorgden voor het verzamelen van lokale data en informatie. Het Masterplan en het conceptuele design is in februari dit jaar opgeleverd.

"We hebben gezorgd voor een zorgvuldig holistisch proces, samen met lokale stakeholders. Dat is bijna net zo belangrijk als het ontwerp zelf."

Trots op plan én proces

Nahuel Beccan Davila: ‘Ik kom uit Argentinië maar woon al bijna dertig jaar in Nederland; ik heb er gestudeerd en werk er ook al vele jaren. Daardoor kon ik een brug slaan tussen Nederlandse expertise, nuchterheid en efficiency, en de Latijns-Amerikaanse cultuur die wat losser, informeler en relaxter is.
Ik ben er enorm trots op dat we weerbaarheid, duurzame mobiliteit en leefbaarheid hebben samengebracht in een unieke stedenbouwkundige oplossing die ook gewoon mooi is, én realistisch. We hebben gezorgd voor een heel zorgvuldig holistisch proces, samen met lokale stakeholders. Dat proces is bijna net zo belangrijk als het ontwerp zelf. Drie maanden was natuurlijk heel krap, dat stelde grenzen aan de participatie en het verzamelen van informatie.’

 

Nahuel Beccan Davila te midden van het projectteam.

Aandacht voor capaciteitsopbouw

‘Het Masterplan en het conceptuele design zijn nu gereed, waarmee Nederland heeft voldaan aan diens bijdrage. SINFRA is nu aan zet voor het vervolg. Er is wel onzekerheid over dit vervolg, omdat veel geld nu uiteraard naar de coronacrisis gaat. Een belangrijke les is in mijn overtuiging dat er eigenlijk meer aandacht moet zijn voor capaciteitsopbouw binnen SINFRA en de bredere groep van Mexicaanse stakeholders die aan dit holistische traject verbonden zijn. Het Nederlandse projectteam is nu klaar en heeft geen zeggenschap in de opvolging. Als SINFRA in de overgang van plan naar bestek tegen vragen oploopt die ze zelf niet kunnen oplossen, dan bestaat het risico dat ze het anders gaan doen dan wij het hadden bedoeld. Met een soort supervisor-rol zou je dat kunnen voorkomen. Want je wilt dat wat je hebt bedacht, ook zo wordt uitgevoerd.’

SINFRA is door RVO verzocht met een opvolgplan van aanpak te komen.

Voorbeeld verdient navolging

‘Uiteraard hopen we dat we een voorbeeld hebben gegeven dat navolging krijgt; SINFRA is daar ook een groot voorstander van. De mogelijkheden zijn er, zowel in de stad als in de staat. Daarom hoop ik dat het project wordt uitgevoerd zoals we het hebben bedacht, dan is het een voorbeeld dat je in de werkelijkheid kunt zien en beleven.’