Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De RN90 is in Colombia de enige en dus zeer belangrijke verbinding tussen Barranquilla, de belangrijkste havenstad, en de hoofdstad Bogotá. En die weg, die gedeeltelijk pal langs zee loopt, heeft een acuut erosieprobleem. Nederlandse experts gingen er met steun van Partners voor Water naartoe om mee te denken over oplossingen. Jan van Overeem van Arcadis was erbij.

‘De monding van de rivier Río Magdalena is in een natuurlijk proces beetje bij beetje verschoven en daardoor is er te weinig zandaanvoer langs de weg. De Colombianen wisten dat de problemen eraan kwamen, dat zie je op satellietbeelden. Ze hebben eigenlijk net zo lang gewacht tot het fout begon te gaan en hebben toen pas heel hard aan de bel getrokken.

 

"Je moet ook governance-aspecten, inclusief het kustbeheer en de financiering meenemen, zoals we in het masterplan hebben gedaan. En je moet geduld hebben."

De relatie met Colombia was al goed, vooral door de ‘Building with Nature’-missie in 2013. Aansluitend daarop is er een dialoog georganiseerd over de RN90, tussen Colombiaanse partijen en Nederlandse experts. Daarna zijn we er nog een aantal keren met z’n vieren naartoe gegaan: Tom van der Wekken als projectleider van Rijkswaterstaat, Arend de Wilde van Royal HaskoningDHV, Paul Ravenstijn van Witteveen+Bos, en ikzelf. We hebben bijgedragen aan de Terms of Reference en hebben een aantal oplossingsrichtingen aangegeven, om nader te onderzoeken.

Masterplan integraal kustbeheer

Parallel daaraan kwam de opdracht voor het opstellen van een masterplan voor integraal kustbeheer van zo’n 3.000 kilometer kustgebied. Dat was een opdracht van 1.3 miljoen euro, voor de helft door Nederland betaald vanuit de Transitiefaciliteit. We hebben dat plan samen met Royal HaskoningDHV en Deltares gemaakt, ondersteund door lokale consultants, en in 2017 afgerond.

 

Uiteraard kwam de RN90 ook voor in dat masterplan, als een van de kwetsbare plekken, waar vanwege de urgentie snel gekeken moet worden naar de beste oplossing voor de lange termijn. Maar de Colombianen zijn langs de weg al begonnen met het in zee gooien van stenen. Dat is een tijdelijke en dure oplossing, omdat je er alsmaar mee moet doorgaan. Omdat de erosie intussen ook in hoog tempo doorgaat. Dat is goed te zien op Google Maps. Het gaat een keer fout, tijdens een flinke storm. En dan is er over die belangrijke weg geen transport meer mogelijk.

Niet alleen technische oplossingen

We hadden natuurlijk gehoopt dat we al verder zouden zijn; het is een taai proces en er is helaas nog geen beslissing genomen. Maar in algemene zin hebben we wel voortgang geboekt. De waardering voor ons werk leidt ook tot nieuwe vragen vanuit Colombia. Een belangrijke les is dat je niet alleen maar met technische oplossingen moet komen. Dat soort plannen komt te vaak op de plank terecht. Je moet ook governance-aspecten, inclusief het kustbeheer en de financiering meenemen, zoals we in het masterplan hebben gedaan. En je moet geduld hebben.’