Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de rivier de Chindwin in Myanmar; dat is kortgezegd de essentie van het project ‘Navigation with Nature’ van CDR International. Daarbij werkt het ingenieurs­bureau samen met onder meer Deltares en CoVadem. Doel is om schippers op basis van de analyse van big data de meest optimale vaarroute te voorspellen, zodat zij hierop kunnen navigeren. Naast het testen van deze aanpak onderzoekt het project ook de haalbaarheid om deze dienst commercieel aan te bieden.

Vervoer over water is in Myanmar altijd belangrijk geweest. De laatste decennia is er – om verschillende redenen – echter weinig meer aan de rivieren gedaan, vertelt Harrie Laboyrie van CDR International. “Het is een zeer dynamisch meanderend rivierensysteem waarin de vaargeulen zich voortdurend plaatsen. Vooral in het droge seizoen is de diepgang een probleem voor de scheepvaart. Dat brengt niet alleen onveilige situaties met zich mee, die onbetrouwbare bevaar­baarheid hindert ook investeringen in de binnenvaart. In wezen vormt het een rem op de sociaaleconomische ontwikkeling van grote delen van het land en met name de ontoegankelijkheid van het gebied rond de Chindwin Rivier.”

Voorspellen van meest optimale route

Het verbeteren van de bevaarbaarheid door het uitvoeren van allerlei rivierwerken – baggeren, aanleg van kribben en oeverbescherming – om de rivier te reguleren, is wenselijk, maar tegelijkertijd een zeer kostbare zaak. Laboyrie: “Wij hebben gezegd: laten we nou eens uitgaan van die rivier die steeds haar loop verlegt en via big data of crowd sourcing informatie verzamelen van schippers die met hun schepen op die rivier varen; gegevens van een dag tot een paar dagen geleden geven immers de meest actuele situatie weer die als invoer voor verdere analyse gebruikt kan worden. Alle gegevens die we verzamelen over positie, diepgang, route, snelheid et cetera, worden in een wiskundig model van de morfologische rivier­dynamiek ingevoerd. Op basis daarvan zijn we in staat te voorspellen wat de meest optimale vaarroute is voor de dag van voorspellen en de dagen erna. Die informatie bieden we vervolgens – via een app – weer aan de schippers aan, zodat ze hun trip veilig en efficiënt op voorhand kunnen plannen.”

Samenwerking

Het inwinnen van de gegevens doet CDR samen met CoVadem. “Zij zijn deskundig op het gebied van het inwinnen van actuele vaarwaterdiepten op basis van big data-technologie. De samenwerking met Deltares richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen waarmee we uitspraken kunnen doen over de rivierdynamiek. We hebben al wel testen gedaan, maar dit najaar willen we – als het water zakt – over het hele traject aan de slag met het verzamelen van data en het maken van voorspellingen en het aanbieden ervan aan de schippers”

"Dit is een mooie stap om via innovatieve methodes zowel de veiligheid op het water, als de bevaarbaarheid te vergroten en de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied te stimuleren."

Goed overzicht vaarwegsysteem

Behalve met Nederlandse partners, werkt CDR ook nauw samen met Mandalay Technology, een consultancy partij uit Myanmar die zorgdraagt voor de contacten met de nationale autoriteiten en de logistiek en datacommunicatie aldaar. “Zij staan eigenlijk garant voor de nationale inbedding en de continuïteit gedurende de 18 maanden looptijd van het project. Het Directorate of Water Recources and Improvement of River Systems (DWIR) – met een vergelijkbare rol als die van het Nederlandse Rijkswaterstaat – is de begunstigde. Een belangrijk voordeel voor hen is dat wanneer dit systeem werkt, het hen een goed overzicht geeft van hun vaarweg­systeem. Daar kunnen ze bijvoorbeeld hun beheer en onderhoud efficiënter op afstemmen.”

Problematiek speelt op veel plekken wereldwijd

“De Chindwin is een erg belangrijke rivier van Myanmar”, zegt Fernanda van der Velde, projectadviseur van Partners voor Water. “Als het hier aanslaat, dan biedt dat perspectieven. Dergelijke problematiek speelt op veel meer plekken in de wereld. Dit is een mooie stap om via innovatieve methodes zowel de veiligheid op het water, als de bevaarbaarheid te vergroten en de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied te stimuleren.”

De ondersteuning die het project vanuit Partners voor Water krijgt, is zeer welkom, maakt Laboyrie duidelijk: “Het is iets nieuws en nog geen ‘proven technology’ buiten Nederland. Dan krijg je ook niet direct veel investeerders mee. Het is daarentegen wel zo dat heel veel partijen het erg interessant vinden en niet alleen in Myanmar. Maar die wachten het even af. Dan is zo’n subsidie erg behulpzaam.”