Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De 5e editie van Partners voor Water (PvW) is van start. Het programma zet Nederlandse kennis en kunde in voor een verhoogde waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland. Onderdelen van dit programma zijn een landenaanpak, een thematische aanpak en een subsidieregeling. De subsidieregeling wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. Het programma loopt tot en met 2027. Wilt u meer weten? Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) organiseert 2 informatiebijeenkomsten in mei.

Waterzekerheid en waterveiligheid vergroten

Het programma Partners voor Water (PvW) is het uitvoeringsinstrument van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim 100 miljoen mensen wereldwijd.

Guus Schutjes (RVO, programma-manager PvW):
”De wateropgave in de wereld is immens aan het worden als gevolg van alle veranderingen. We kunnen niet blijven doen wat we deden. Met het nieuwe Partners voor Water programma willen we de uitdaging aangaan en met innovatie en doorzettingsvermogen echt impact realiseren. Onze ambitie is om samen met de Nederlandse watersector en onze buitenlandse partners het verschil te maken. We zullen veel meer strategisch en operationeel moeten gaan samenwerken, leren van elkaar en creativiteit en innovatie aanjagen.”

 

Verschillen samengevat

Ten opzichte van PvW 2016-2021 zijn een aantal zaken veranderd. Zo is de landenlijst voor de landenaanpak verkleind, is er een nieuwe thematische aanpak op de thema’s ‘Nature Based Solutions’ en water-biodiversiteit-voedsel, en zal bij de subsidieregeling meer beoordeeld worden op impact. Een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de klimaatagenda blijft natuurlijk centraal staan. Verder zal het nieuwe PvW programma meer aandacht besteden aan inclusiviteit en biodiversiteit.

Informatiebijeenkomsten in mei

Wilt u meer weten over het programma en de nieuwe subsidieregeling die binnenkort opent? Meldt u dan bij RVO aan voor een informatiebijeenkomst:

  • 11 mei van 15:00 - 17:30 uur bij RVO, Den Haag
  • 24 mei van 14:00 -16:30 uur bij RVO, Utrecht  - VOL

Gezien de grote interesse heeft RVO twee extra bijeenkomsten gepland:

  • 1 juni van 10:00 - 12:30 uur bij RVO, Utrecht
  • 3 juni van 10:00 - 12:00 uur, Online

Tijdens de bijeenkomst informeren adviseurs van RVO u over tenderperioden, beschikbare budgetten, tenderprocedures en beoordelingscriteria. Na afloop is het mogelijk om met enkele projectadviseurs te spreken. Stuur een e-mail naar administratiePVW@rvo.nl. Geef aan voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt en met hoeveel personen u komt.

Meer weten

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de RVO webpagina Partners voor Water.

Al meer dan 20 jaar steunt Partners voor Water vernieuwende projecten voor waterzekerheid en waterveiligheid van samenwerkende partijen in het buitenland. Met kennis, advies, financiering en netwerken. Partners voor Water 2022-2027 is een programma in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.