Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Op 28 november organiseert het programma Partners voor Water (PvW 2022-2027) een informatiebijeenkomst over de 2e openstelling van de subsidieregeling Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW). Het programma Partners voor Water zet Nederlandse kennis en kunde in voor een verhoogde waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan snel aan.

Waterzekerheid en waterveiligheid vergroten

Het programma Partners voor Water (PvW) is het uitvoeringsinstrument van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim 100 miljoen mensen wereldwijd.

Verschillen samengevat

Ten opzichte van PvW 2016-2021 zijn een aantal zaken veranderd. Zo is de landenlijst voor de landenaanpak verkleind, is er een nieuwe thematische aanpak op de thema’s ‘Nature Based Solutions’ en water-biodiversiteit-voedsel, en zal bij de subsidieregeling meer beoordeeld worden op impact. Een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de klimaatagenda blijft natuurlijk centraal staan. Verder zal het nieuwe PvW programma meer aandacht besteden aan inclusiviteit en biodiversiteit.

Informatiebijeenkomsten

De 2e openstelling van PvW staat open van 20 januari (12.00 uur) tot en met 17 februari 2023 (12.00 uur).

Tijdens de informatiebijeenkomst hoort u meer over PvW voor de periode 2022 – 2027 en met name over de subsidieregeling. Deze regeling geldt voor haalbaarheidsstudies en pilotprojecten voor innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta’s, deltasteden en in stroomgebieden in het buitenland. Daarnaast worden tender perioden, beschikbare budgetten, tenderprocedures en beoordelingscriteria toegelicht. Na afloop, kunt u ook nog vragen stellen aan enkele project-adviseurs van het programma.

De onderstaande informatiebijeenkomsten is op maandag 28 november van 16:00 – 17:00 online via Microsoft Teams.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar administratiePVW@rvo.nl.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het programma.

Intakegesprek
Een online intakegesprek is verplicht. Intakegesprekken kunnen worden aangevraagd tussen 14 november en 6 januari 2023 via administratiepvw@rvo.nl

Meer weten

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de RVO webpagina Partners voor Water.

Al meer dan 20 jaar steunt Partners voor Water vernieuwende projecten voor waterzekerheid en waterveiligheid van samenwerkende partijen in het buitenland. Met kennis, advies, financiering en netwerken. Partners voor Water 2022-2027 is een programma in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.