Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

INDIA

Nederland en India werken actief samen op water gerelateerde thema’s zoals afval(water), energie, klimaatadaptatie en resilient cities. India gaat economisch snel vooruit, maar staat voor enorme opgaven op het gebied van waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit. Deze problemen worden versterkt door de algehele afvalproblematiek.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het Waste to Wealth-project in de Hindon, een zijrivier van de Ganges. Dat project moet afval en afvalwater omzetten in energie. Een Nederlands consortium werkt samen met lokale partijen en de overheid van de deelstaat, met ondersteuning van de Nederlandse overheid. De opbrengst van de energie uit de andere diensten uit afval, zoals compost, moet de kosten van de waterzuivering gaan betalen, zonder dat er geld van de Indiase of Nederlandse overheid nodig is.

Een ander project is Water as Leverage for Resilient Cities. Daarbij draagt Nederland bij aan innovatieve en integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water, klimaatadaptatie en stadsplanning. Ook hierbij werkt Nederland samen met internationale en lokale partners.

Lees meer over de Deltasamenwerking tussen India en Nederland.