Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

ZUID-AFRIKA

Zuid-Afrika kent een sterke bevolkingsgroei en snelle verstedelijking. Nu al is er sprake van overexploitatie van grond- en oppervlaktewater – en de vraag naar water zal naar schatting in de komende 30 jaar verdubbelen. De verschillende overheden hebben water hoog op de prioriteitenlijst staan, het kennisniveau neemt toe en steeds meer Zuid-Afrikanen hebben toegang tot schoon drinkwater.

In 2013 ondertekenden Nederland en Zuid-Afrika een eerste overeenkomst (MoU) op het gebied van watersamenwerking. Dit MoU is in 2018 voor vier jaar verlengd. Onder dit MoU vroeg Zuid-Afrika Nederland mee te denken over een National Water & Sanitation Master Action Plan. Dit masterplan is het resultaat van nauwe samenwerking met Zuid-Afrikaanse partners en is in 2018 goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse parlement.

Daarnaast ondersteunt Nederland Zuid-Afrika met financiering van waterprojecten, bijvoorbeeld via de Blue Deal en leveren we kennis en vaardigheden via het Orange Knowledge programma. Nederlandse partijen zijn ook betrokken bij de uitvoering van concrete, technische projecten. Eén daarvan is Sustainable Dam Management, een project gesubsidieerd door het Fonds Duurzaam Water. Nederlandse baggerbedrijven zijn op zoek gegaan naar oplossingen voor het ophopende sediment waardoor de dam niet meer goed functioneert. Als deze aanpak succesvol is, kan die als voorbeeld dienen voor andere plekken.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Zuid-Afrika.