Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

POLEN

Polen is een van de weinige EU-landen die tijdens de crisis economisch wisten te groeien. De focus verschuift van landbouw en productie naar een kenniseconomie. Grote wateruitdagingen vertragen die ontwikkeling. Polen wil zelf veel investeren in transport en water en is wat dat betreft bezig aan een inhaalslag.

Polen heeft waterveiligheid hoog op de agenda staan. Daarnaast heeft het land de ambitie om zijn 44 grootste steden klimaatbestendig te maken. Daarvoor heeft Polen Nederlandse hulp ingeroepen.

Met Gdansk als voorloper hebben Nederlandse en Poolse partijen, waaronder verschillende ingenieursbedrijven en architectenbureaus, een Urban Water Strategy opgesteld. Die richt zich onder meer op stedelijke planning, wateropslag, duurzaam watergebruik, innovatie en technologie, en lokale initiatieven door burgers.

Een ander speerpunt is de verbetering van het transport over de rivieren. Polen wil het aandeel binnenvaart graag vergroten naar 30 procent in 2030 en 50 procent in 2050. Maar veel rivieren voldoen als transportweg nog niet aan de internationale afspraken qua veiligheid en milieu. Nederland kan daarbij helpen – op praktisch niveau, maar ook als het gaat om governance.