Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

MYANMAR

Nederland en Myanmar tekenden in 2013 een eerste Memorandum of Understanding over integraal waterbeheer – waterbeheer met oog voor de gehele natuurlijke en sociale context. Sindsdien is die samenwerking verlengd. Dat leidde onder meer tot een Ayeyarwady Integrated Delta Strategy en een Atlas met een overzicht van de beschikbare kennis over de delta.

De laaggelegen delta van de Ayeyarwady-rivier is dichtbevolkt en vrijwel onbeschermd. Daarmee is dit gebied extra kwetsbaar voor klimaatverandering. De hoofdstad Yangon groeit steeds verder de kwetsbare delta in. Er ontbreekt in Myanmar nog veel kennis over het natuurlijke watersysteem in de delta. Dat maakt het nemen van weloverwogen lange termijn besluiten erg lastig. De kansen en risico’s van maatregelen zijn moeilijk in te schatten. Nederlandse adviseurs helpen collega’s in Myanmar met het ontwikkelen van modellen die inzicht geven in het systeem, en daarmee in de bredere consequenties van maatregelen.

Nederland adviseert ook over ‘harde infrastructuur’ en helpt bij de voorbereiding van projecten. Bij de meeste door Nederland gefinancierde projecten spelen Nederlandse marktpartijen een rol.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Myanmar.