Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

MOZAMBIQUE

Mozambique behoort tot de tien armste landen ter wereld – én tot de tien landen met de meeste problemen op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Nederland helpt de problemen aan de basis aan te pakken: door te werken aan goede planning, sterkere instituties, financiering van uitvoering van plannen, en uitwisseling van ervaringen.

De uitdagingen zijn immens. Een aantal voorbeeldprojecten vindt plaats in de havenstad Beira. Via de RVO-financieringsfaciliteit Develop2Build werken Nederlandse drinkwaterbedrijven daar, met lokale partners, aan betere drinkwatervoorziening. Daarnaast werkt Nederland met de gemeente aan de bescherming van Beira tegen overstromingen, de ontwikkeling van een industriezone en het bouwrijp maken van terreinen voor woningbouw voor lage inkomensgroepen.

Nederland hielp ook bij de totstandkoming van het Mozambique Water Platform (PLAMA). Dit platform bevordert samenwerking binnen de watersector in Mozambique en tussen die watersector en buitenlandse partijen. Nederland helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van uitwisselingsprojecten en bijeenkomsten over projectplanning en -financiering.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Mozambique.