Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

MEXICO

Mexico is de tweede economie van Latijns-Amerika. De uitdagingen op watergebied zijn groot, van overstromingen tot bodemdaling en onvoldoende drinkwatervoorziening. Nederland werkt mee aan masterplannen om die problemen integraal aan te pakken.

Sinds 2014 ondertekenden de Mexicaanse en de Nederlandse overheid een aantal gezamenlijke overeenkomsten en verklaringen. Twee daarvan moeten een dozijn steden, waaronder Mexico-Stad en Oaxaca, weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Mexico-Stad heeft bijna 9 miljoen inwoners en kampt met grote waterproblemen. Door sterke bodemdaling kan regenwater moeilijk wegstromen, vooral tijdens hevige hoosbuien. Tegelijkertijd is er sprake van toenemende droogte. Oaxaca, de hoofdstad van de gelijknamige deelstaat, kent uitdagingen op het gebied van water, mobiliteit en infrastructuur.

Het Nederlandse budget voor Mexico is beperkt. Daarom is een van de speerpunten van de samenwerking het zekerstellen van andere bronnen van financiering. Zo werkt Nederland onder andere aan relaties met het platform Agua Capital: een collectief van Mexicaanse bedrijven, kennisinstellingen en fondsen die zich samen inzetten voor integrale wateroplossingen.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Mexico.