Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

INDONESIË

Indonesië is de grootste economie van Zuid-Oost Azië. De gemiddelde levensstandaard is in de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd, maar de waterproblemen zijn nog altijd groot. Samen met Nederland werkt Indonesië aan de water resilience van kustregio’s en grote steden, waaronder de hoofdstad Jakarta.

Jakarta telt ruim 11 miljoen inwoners en zakt jaarlijks gemiddeld zo’n 7,5 tot 20 centimeter verder onder zeeniveau. De oorzaak is diepe grondwateronttrekking. Zeker 4 miljoen mensen wonen nu tot 4 meter onder zeeniveau. De huidige zeedijk voldoet al lang niet meer en ook de rivieren overstromen regelmatig. De verwachting is dat de onveiligheid zal toenemen. Deels door klimaatverandering, deels door de snelle bevolkingsgroei in de delta. Sinds tien jaar is Nederland, op verzoek van Indonesië, betrokken bij planvorming om die problemen aan te pakken.

Veel van wat Nederland doet is ondersteunend en ligt op het vlak van onderzoek, verkenningen, planvorming en advisering. Altijd op verzoek van – en samen met – de lokale overheid. Nederland doet dit zo veel mogelijk samen met andere landen. Zo helpen we de omstandigheden te creëren waarin projecten een zo groot mogelijke kans hebben op succesvolle planning, financiering en uitvoering.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Indonesië.