Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

CHILI

Sinds 2016 werkt Nederland samen met Chileense partners aan het verbeteren van het watermanagement door middel van concrete projecten. Centraal staat de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen overheden, kennisinstituten en bedrijven in beide landen. Dat moet onder meer leiden tot nieuwe economische relaties tussen Nederland en Chili.

Chili kent een extreme geografische diversiteit. Het land strekt zich uit over 4000 km, van de bergwoestijn in het noorden via het mediterrane midden naar de koude zuidelijke toendra. Op veel plekken in Chili staan de grondwatervoorraden onder druk en er bestaat een groot risico op plotselinge overstromingen en erosie. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de landbouw, industrie, mijnbouw en verstedelijking is er een almaar groeiende vraag naar water.

Een van de gezamenlijke projecten richt zich daarom op de regio Coquimbo, waar het grondwater vrijwel is uitgeput. Dit project is in 2019 van start gegaan en richt zich o.a. op de aanvulling van het grondwater en verbetering van de kennis van het natuurlijke watersysteem, drinkwatertechnologie en watergovernance. Een ander project richt zich op risicoreductie bij water gerelateerde rampen.

Lees meer over de activiteiten van de Nederlandse watersector in Chili.