Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nederland heeft door de eeuwen heen leren leven met water en mag zich beschouwen als de best beveiligde delta ter wereld. Een duurzame langetermijnstrategie en continue aanpassing aan klimaatverandering zijn geborgd via goed bestuur, in slimme coalities en sterk nationaal beleid. De geleerde lessen en de aanpak zijn waardevol om te delen met andere landen. Ver weg, maar ook in Europa. En vice versa: ervaringen in het buitenland kunnen hun waarde bewijzen in Nederland.

Nederland heeft internationaal een grote reputatie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. Ons land is voorloper op het gebied van de integrale benadering en van de preventieve en participatieve aanpak. Bij ingewikkelde en spoedeisende watervraagstukken benaderen andere landen Nederland vaak voor advies en mede-uitvoering.

Focus op stedelijke delta's

Wereldwijd zijn met name in stedelijke delta’s de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot en urgent. De focus van de IWA ligt daarom op stedelijke delta’s, plus de stroomgebieden en productieketens die de delta’s van voedsel, water en energie voorzien.

Met hun intensieve samenwerking verhogen de drie ministeries de efficiency en effectiviteit. Samen zorgen ze ook voor meer betrokkenheid van expertise uit de praktijk: van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, het bedrijfsleven, ngo’s en de kennisinstellingen. De optelsom versterkt de internationale samenwerking en bundelt expertise, inzet en innovatie.

Bij de uitvoering van de ambitie vragen de ministeries aandacht voor preventie (van repareren naar prepareren), voor water governance, voor de positie van kwetsbare groepen mensen in  stedelijke delta’s en voor vergroting van het verdienvermogen van de Nederlandse watersector.

De IWA wordt gefinancierd via het programma Partners voor Water 2016 - 2021. Daarnaast is een ruim aanbod aan instrumenten beschikbaar.

IWA De IWA is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de brede Nederlandse watersector en de internationale partners van Nederland. De ambitie richt zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid en minder schade – wereldwijd. Meer informatie