Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Op 1 juli is de laatste ronde subsidieaanvragen voor de regeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's van start gegaan. Deze subsidieregeling maakt deel uit van het programma Partners voor Water 2016-2021. Programmaleider Guus Schutjes van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) rekent op ruwe diamanten met veel mogelijkheden voor opschaling en spin-offs.

"De subsidieregeling is bedoeld om vernieuwende technologieën, methodes en prototypes op het gebied van water een stap verder te helpen. Er is in totaal twee miljoen euro beschikbaar voor pilot- en haalbaarheidsprojecten. Het is bovendien voorlopig de laatste subsidieronde, want het programma eindigt in 2021 en er is tijd nodig voor de uitvoering van de toegewezen aanvragen."

Call for proposals

"Ik nodig bedrijven, kennisinstellingen en ngo's dan ook van harte uit om een aanvraag in te dienen. De watersector is erg breed en varieert van kustbescherming en drinkwater tot afvalwaterbeheer en de bevaarbaarheid van rivieren. Voor dat laatste onderwerp hadden we in de vorige ronde opvallend weinig subsidieaanvragen en het zou fijn zijn als dat er nu meer zouden zijn.

Een ander belangrijk aspect is dat de subsidieregeling samenwerking tussen Nederlandse en lokale consortiumpartners stimuleert. Een consortium is niet verplicht, maar de ervaring leert dat een dergelijk samenwerkingsverband eigenlijk wel nodig is voor een geslaagd project, en vooral voor een goede follow-up."

"De subsidie moet de doorslag geven, want een project dat vrijwel zeker een succes wordt, heeft geen subsidie nodig"

Spin-off

"Maar ik reken met name op vernieuwende voorstellen, op projecten die na afloop kunnen doorgroeien via opschaling of spin-offs. De subsidie moet de doorslag geven, want een project dat vrijwel zeker een succes wordt, heeft geen subsidie nodig. En als de kans op opschaling of spin-offs maar heel klein is, heeft het weinig zin subsidie te verlenen. Wij zoeken het dus juist in dat grensgebied, waar onze financiële steun echt iets kan bijdragen en helpt om een veelbelovend pilot- of haalbaarheidsproject van de grond te krijgen. We kijken dus niet alleen naar wat er tijdens het project gebeurt, maar vooral naar wat er daarna volgt, naar de potentiële groei die te verwachten valt. We zijn, met andere woorden, op zoek naar ruwe diamanten. De kwaliteit staat voorop."

Eerdere succesvolle projecten

"Heel inspirerend vinden we de groeimogelijkheden van eerdere projecten die subsidie hebben gekregen. De Metropolder Company bijvoorbeeld. Zij ontvingen subsidie om in New York, samen met de Central Park Water Authority, een pilotproject voor waterberging op daken te doen. Of het inspirerende plan voor een KWR-project om bij de drinkwaterproductie in Argentinië arseen te verwijderen, dat daar van nature in hoge concentraties in het grondwater voorkomt. KWR gaat bij deze pilot een energiezuinige technologie testen die de verwijdering van arseen binnen het bereik van lokale drinkwaterbedrijven brengt.

Ideeën moeten uiteraard wel aan de subsidie-eisen voldoen. Daarom is een telefonische projectbespreking verplicht. We lopen dan samen het project door om te bekijken of het voor subsidie in aanmerking komt. Zonder deze projectbespreking is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Ik raad belangstellenden trouwens dringend aan snel te zijn. De laatste datum voor de projectbesprekingen is vrijdag 30 augustus, de laatste dag waarop een subsidieaanvraag kan worden ingediend is een week later. De zomervakantie is begonnen en er is dus geen tijd te verliezen!"

Meer informatie

Op 1 juli 2019 is de laatste subsidieronde in het kader van de regeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's gestart. Organisaties die een aanvraag willen indienen, wordt geadviseerd om via RVO.nl contact op te nemen voor een verplichte projectbespreking. Die gesprekken worden tot en met 30 augustus gehouden. Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk 6 september om 12:00 worden ingediend. De subsidieregeling maakt deel uit van het programma Partners voor Water 2016-2021, dat door RVO.nl en NWP samen wordt uitgevoerd en dat de activiteiten van de Nederlandse watersector in stedelijke delta's en stroomgebieden ondersteunt en promoot.

Deadlines
Vrijdag 30 augustus 2019: sluitingsdatum voor het aanvragen van de verplichte projectbespreking
Vrijdag 6 september 2019 12:00: laatste tijdstip om een subsidieaanvraag in te dienen
Vrijdag 6 december 2019: toe- of afwijzing van subsidieaanvragen