Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Partners voor Water 4 heeft de afgelopen vijf jaar een substantiële bijdrage geleverd aan duurzame wateroplossingen in de landen waar het programma actief was. Twee belangrijke pijlers onder het programma zijn de langdurige samenwerkingsrelaties op overheidsniveau én het inzetten van Nederlandse van expertise vanuit de watersector voor het ontwikkelen van praktische oplossingen. Marlies den Boer van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika en Harrie Laboyrie namens het ingenieursbureau CDR International blikken terug.

Marlies den Boer is op de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika verantwoordelijk voor klimaat en water en draagt momenteel ook de pet van delta-coördinator Zuid-Afrika. “Partners voor Water is één van de instrumenten die we in de watersamenwerking met Zuid-Afrika inzetten”, vertelt ze. “Binnen die samenwerking zoeken we altijd naar een combinatie van wat interessant is vanuit Nederlands perspectief én wat de vraag is in Zuid-Afrika. Op verschillende niveaus onderhouden we in een brede dialoog contacten met de overheden hier. Dat kan een ministerie zijn, maar ook een gemeente bijvoorbeeld: waar hebben zij behoefte aan, wat zijn hun prioriteiten en waar zien zij de toegevoegde waarde van Nederland? Zo kom je tot een gezamenlijke agenda.”

Zuid-Afrikaanse vraag koppelen aan Nederlandse oplossingen

Eén van de gesprekspartners is bijvoorbeeld het Zuid-Afrikaanse ministerie van Water en Sanitatie. “Met ondersteuning en advies vanuit Partners voor Water en waterschap Brabantse Delta hebben zij een nationaal strategisch plan opgesteld. Nu ligt dat plan er en gaan we kijken naar de implementatie en wat daar de rol van de Nederlandse watersector in kan zijn.”

Een ander voorbeeld is de studie naar mogelijkheden voor efficiënter watergebruik in de provincie Gauteng, het economische hart van het land, waar ook Johannesburg en Pretoria liggen. Den Boer: “Het watersysteem staat onder enorme druk, zowel door het watergebruik als door vervuiling. Vanuit Partners voor Water hebben we hier een onderzoek gefinancierd dat zich richtte op de industriële grootverbruikers: zijn zij bereid om te investeren in efficiëntie en waterhergebruik? En: wat is ervoor nodig om hen daarbij te helpen? Nu dat onderzoek is gedaan kijken we naar mogelijkheden voor de Nederlandse watersector om bijvoorbeeld innovatieve technieken te introduceren. Volgend jaar willen we de Zuid-Afrikaanse vraag echt gaan koppelen aan wat Nederlandse bedrijven te bieden hebben. Zo helpen we om de druk van het systeem af te halen en proberen we tegelijkertijd Nederland te promoten. Dat is de manier waarop we hier werken.”

"Binnen de samenwerking zoeken we altijd naar een combinatie van wat interessant is vanuit Nederlands perspectief én wat de vraag is in Zuid-Afrika."

Navigation with Nature

Aan de andere kant van de wereld is het ingenieursbureau CDR International zo’n Nederlandse partij die – in dit geval in Myanmar – voor de coup in dat land actief was met een praktische oplossing op het gebied van de bevaarbaarheid van de rivier de Chindwin. Harrie Laboyrie van ingenieursbureau Delta Context dat samenwerkt met CDR International: “Het rivierensysteem in Myanmar is zeer dynamisch. Vaargeulen verplaatsen zich voortdurend. Vooral in het droge seizoen is dit een probleem voor de scheepvaart. Dat brengt onveilige situaties met zich mee, en betekent in feite een rem op de sociaaleconomische ontwikkeling van grote delen van het land. Doel van ons project ‘Navigation with Nature’ was om via crowd sourcing data te verzamelen van schepen die op de rivier varen. Op basis van die big data is het dan mogelijk te voorspellen wat de meest optimale vaarroute is; een mooi voorbeeld van een nature based solution.”

Spin off

Corona en de coup – in februari van dit jaar – maakten het onmogelijk om het project ook echt in de praktijk af te ronden. Laboyrie: “In overleg met RVO hebben we het projectplan daarom aangepast en het project in een virtuele omgeving voortgezet. Eind september zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar ook de ambassades van India, Bangladesh en Vietnam op uitnodiging van RVO aan deelnamen. Dat zijn precies die landen waar ons concept ‘Navigation with Nature’ ook grote waarde kan hebben en waar ook interesse bestaat voor onze aanpak. Naar aanleiding van de presentatie kreeg ik recent een uitnodiging om in Vietnam deel te nemen aan een bijeenkomst waar ik het concept ook heb kunnen pitchen. Daar waren ook de minister van transport bij en andere autoriteiten op het gebied van havens, binnenvaart en logistiek. Dat is al een heel mooie spin off. Daarnaast ben ik ook in Bangladesh in contact met geïnteresseerde partijen.”

"Ik weet niet of we zonder subsidie van Partners voor Water in Myanmar met Navigation with Nature waren gestart."

Waarde van Partners voor Water is groot

De waarde van Partners voor Water voor bedrijven is groot, maakt Laboyrie duidelijk: “Het programma draagt in de vorm van subsidie ongeveer de helft bij aan de projectkosten van de pilot. Dat is een hele goede inspiratie en drijfveer om aan de slag te gaan. Ik weet niet of we zonder die subsidie in Myanmar met Navigation with Nature waren gestart. Het is een mooi programma dat de ruimte biedt om te pionieren en innovaties te ontwikkelen en in te zetten om de wereld meer sustainable maken.” Naast die financiële bijdrage is ook de ondersteuning vanuit de Nederlandse ambassades een belangrijk onderdeel om projecten verder te helpen, zegt Laboyrie: “Wij zijn commerciële bedrijven en een buitenlandse overheid denkt dan soms: ‘die zijn alleen maar op geld uit’. Als je dan samen met de Nederlandse overheid op pad gaat, schept dat vertrouwen. Daar speelt een ambassade vaak een heel goede rol in.”