Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Albanië is een waterrijk land. Alle elektriciteit wordt er opgewekt door middel van waterkracht. Maar voor het overige valt er nog veel te doen in het land als we het hebben over integraal waterbeheer, watervoorziening, afvalwaterbeheer en bescherming tegen overstromingen. Deze thema’s staan centraal tijdens een speciale bijeenkomst over Albaniës watervraagstukken op 27 maart, georganiseerd door NWP samen met de Albanese Ambassade, als onderdeel van het Partners voor Water-programma. Adia Sakiqi, de Albanese ambassadeur in Nederland, doet een beroep op de Nederlandse watersector om met het land mee te denken over waterproblemen en oplossingen te verzinnen voor Albaniës watervraagstukken.

Snelle stedelijke ontwikkeling

“We hebben veel potentieel, gezien onze zeer rijke waterbronnen (zie 'Water in Albanië'). Maar tegelijkertijd hebben we vele uitdagingen. Albanië verandert in hoog tempo en met name de stadsontwikkeling is booming. Tirana heeft nu al ongeveer 700.000 inwoners en is een goed voorbeeld van stedelijke renaissance. Er zijn enorme investeringen nodig voor drinkwatervoorzieningen en de behandeling van afvalwater. Naast de noodzakelijke expansie en vernieuwing van de infrastructuur en het verhogen van de inkomsten zijn vermindering van water dat niets opbrengt en beheer belangrijke thema’s. We werken hier al aan met Dunea, het Nederlandse drinkwaterbedrijf, en het hoogheemraadschap Delfland, die allebei in november 2017 een Memorandum van Overeenstemming (MvO) met het waterleidingbedrijf van Tirana hebben ondertekend. In dit MvO werd een langjarige samenwerking tot wederzijds nut overeengekomen.

"Maar wat we echt nodig hebben is een nationale aanpak en dit zou ik graag met Nederlandse experts willen bespreken."

Nationale en multidisciplinaire aanpak

Buiten Tirana bestaat het land nog steeds voor het grootste deel uit platteland. Hier is grote behoefte aan moderne, efficiënte irrigatietechnieken. De voorzitter van NWP, Sybe Schaap, wiens ambtstermijn er binnenkort op zit, zit in de Adviesraad voor het Albanese ministerie van Landbouw. Hij is zeer goed op de hoogte van onze situatie en kan je alles hierover vertellen op de bijeenkomst van 27 maart. De bijeenkomst zal ook kansen bieden voor de Nederlandse watersector.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar kust- en rivierproblemen zoals bescherming tegen overstromingen, systemen voor vroegtijdige waarschuwing tegen overstromingen en erosie van de kust. Maar wat we echt nodig hebben is een nationale aanpak en dit zou ik graag met Nederlandse experts willen bespreken.

Een heel interessant aspect van de Nederlandse watersector is zijn multidisciplinaire aanpak. Nederlandse architecten uit de regio Rotterdam houden zich momenteel bezig met stadsontwikkeling en het zou fantastisch zijn als we onze stadsontwikkeling meer integraal zouden kunnen maken, bijvoorbeeld door bescherming tegen overstromingen hierin op te nemen. Deze architecten komen eveneens naar de bijeenkomst op 27 maart. Een ander veelbelovend spoor is het Partners for International Business-programma (PIB) van RVO.nl. Samen met een Albanese publieke partij verkennen wij de mogelijkheden die het PIB biedt voor Albanese en Nederlandse bedrijven.

Partners van de Albanese watersector

Hoewel Nederlandse bedrijven zonder enige twijfel de beste ter wereld zijn waar het om de watersector gaat, zullen ze enkele zeer serieuze partners in Albanië vinden voor het uitvoeren van ambitieuze projecten zoals bijvoorbeeld Abkons, een van de grootste consultancybedrijven in Albanië. Dit bedrijf heeft ook vestigingen in Servië, Kosovo, Noord-Macedonië en de rest van de Westelijke Balkan. Het heeft veel ervaring in gasleidingen en waterkracht, maar ook in rampenbestrijding, herstel van dammen en irrigatie. De Albanese overheid heeft Abkons dan ook ingehuurd voor het voorbereiden en implementeren van de integrale beheerstrategie voor de waterhuishouding.

We willen graag onze krachten bundelen met Nederlandse specialisten in die onderdelen van de watersector die relevant voor ons zijn, om een duurzame zakelijke relatie en institutionele samenwerking mogelijk te maken. Dit zal op zijn beurt dan weer leiden tot geïntegreerde en duurzame oplossingen.

In de komende jaren zullen naar alle waarschijnlijkheid omvangrijke programma’s op diverse watergebieden van start gaan, voor het grootste deel gefinancierd door de EU, de Wereldbank en de nationale overheid van Albanië. We verwachten daarom dat de ontwikkeling in hoog tempo zal doorgaan en we zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling gestimuleerd kan worden met Nederlandse expertise.”

Water in Albanië

  • 28.784 km² grondgebied (70% van Nederland)
  • 3 miljoen inwoners
  • 43.305 km² aan stroomgebieden
  • 152 rivieren en stromen
  • 250 meren
  • 650 reservoirs
  • 1.500 km² lagunes
  • 478 km kustlijn