Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

In de afgelopen maanden heeft de Nederlandse watersector samen met hun lokale partners grote succesen in Polen geboekt. De bescherming tegen overstromingen in de gebieden langs de twee grootste rivieren de Oder en de Vistula (project binnen het lopende Vistula en Oder programma 2016 – 2023) en de ontwikkeling van klimaatadapatiestrategieën voor 44 steden (onderdeel van klimaatadapatie programma) https://www.mos.gov.pl/en/news/details/news/development-of-the-urban-adaptation-to-climate-change-plans/ zijn voorbeelden daarvan. Vanuit het Partners voor Water programma wordt de Nederlandse watersector ondersteund bij haar activiteiten in de stedelijke delta in Polen.

Bescherming tegen overstromingen

Sweco heeft afgelopen week een opdracht van 5,5 miljoen euro gewonnen voor de bescherming tegen overstromingen van de gebieden rond de Vistula en Oder rivieren. Samen met een mega opdracht van 27 miljoen euro die het bedrijf eind 2016 heeft gewonnen, versterkt Sweco haar positie binnen het Vistula en Oder programma 2016 – 2023.

Klimaatbestendige steden

Arcadis helpt 44 Poolse steden met meer dan 100.000 inwoners met de voorbereidingen op klimaatverandering. Arcadis maakt onderdeel uit van een consortium, samen met een aantal Poolse overheidsinstituten, dat in januari 2017 hiervoor een opdracht van 6 mliljoen euro heeft gewonnen.  Deze concrete Nederlandse betrokkenheid bij ‘City Adaptation Plans’  – voor het eerst op deze schaal in Europa – past perfect bij de Nederlandse focus op water en klimaatbestendigheid van de stedelijke delta’s wereldwijd.

Tot 2030 loopt in Polen een groot waterprogramma op gebied van o.a. integraal waterbeheer, waterinfrastructuur, klimaatbestendige steden, etc.

Voor het landenplatform Polen werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Netherlands Water Partnership (NWP), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Warschau aan de uitwerking en verdere inrichting van de Government to Government (G2G) component van de watersamenwerking binnen het Partners voor Water programma. In het programma Partners voor Water 2016-2021 is Polen genoemd als een delta – light land. Dat houdt in dat de G2G relatie wordt geïntensiveerd en gecombineerd met de Government to Knowlegde (G2K) en Government to Business (G2B) aanpak.

Wilt u ook zaken doen in Polen? Meld u aan voor de brochure Nederlandse watersector in Polen en/ of maak gebruik van de 19e editie van de BALTEXPO Internationale beurs en conferentie die zal worden gehouden in Gdansk van 11 tot 13 september 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl of kijk op de landenpagina Polen voor meer achtergrondinformatie.

Terug naar de vorige pagina