Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wereldwijd zijn in stedelijke delta’s de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot en urgent. Deze gebieden krijgen te maken met een groeiende vraag naar water voor huishoudelijk gebruik, voedselproductie, energie en industrie. Tegelijkertijd zijn de overstromingsrisico’s in de delta’s hoog, en is er kans op drastische grondwaterpeildalingen.

PvW16-21 is één van de hoofdinstrumenten om de Internationale Waterambitie (IWA) handen en voeten te geven. De focus van de IWA ligt op stedelijke delta’s en de stroomgebieden en productieketens die hen van voedsel, water en energie voorzien. PvW16-21 richt zich dan ook in het bijzonder op die gebieden.