Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De Internationale Water Ambitie (IWA) vormt de basis voor een alomvattende, gezamenlijke en internationale aanpak van de waterproblematiek. Het is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de brede Nederlandse watersector en de internationale partners van Nederland. De ambitie richt zich op adequate watervoorziening, grotere weerbaarheid en minder schade – wereldwijd.

De schaal, urgentie en complexiteit van de wateruitdagingen vragen om een integrale en internationale aanpak. Daarbij gaan diplomatie, innovatie, partnerschappen en nieuwe financieringsmechanismen hand in hand. Daarom werken de drie ministeries intensief samen; om efficiency en effectiviteit te vergroten en expertise vanuit de praktijk (waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) nauwer te betrekken.

Nederland heeft internationaal een grote reputatie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. Ons land is voorloper op het gebied van de integrale benadering en van de preventieve en participatieve aanpak. Bij ingewikkelde en spoedeisende watervraagstukken benaderen andere landen Nederland vaak om advies en mede-uitvoering.

Wereldwijd zijn in stedelijke delta’s de risico’s rond waterveiligheid en waterzekerheid groot en urgent. In 2050 zal een groot deel van de wereldbevolking in stedelijke delta’s wonen. Deze steden en omliggende delta’s krijgen te maken met een groeiende vraag naar water voor huishoudelijk gebruik, voedselproductie, energie en industrie. Tegelijkertijd zijn de overstromingsrisico’s in de delta’s hoog, en is er kans op drastische grondwaterpeildalingen.

De focus van de IWA ligt daarom op stedelijke delta’s en de stroomgebieden en productieketens die hen van voedsel, water en energie voorzien. Hoofddoel is dat de waterveiligheid en waterzekerheid van stedelijke delta’s en het Nederlandse aandeel daarin, is vergroot.

Bij de uitvoering van de ambitie vragen de ministeries aandacht voor preventie (van repareren naar prepareren), voor watergovernance, voor de positie van kwetsbare groepen mensen in  stedelijke delta’s en voor vergroting van het verdienvermogen van de Nederlandse watersector. De uitvoering heeft drie pijlers:

  • Nederland versterken als ‘Centre of Excellence’
  • De totaalaanpak voor waterveiligheid en waterzekerheid succesvol uitdragen
  • Nederland draagt bij aan vergroten lokale realisatiekracht

De IWA wordt gefinancierd via het programma Partners voor Water 2016 - 2021. Daarnaast is een ruim aanbod aan instrumenten beschikbaar.