Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De internationale vraag naar waterkennis groeit. Nederland heeft omvangrijke kennis en ervaring op het gebied van water en waterbeheer en heeft daarom internationaal een goede reputatie. Dat biedt kansen voor de Nederlandse watersector. Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambitie. Al meer dan 10 jaar steunt het programma Partners voor Water vernieuwende projecten van samenwerkende partijen in het buitenland. Met kennis, advies, financiering en netwerken.

Het programma Partners voor Water 2016-2021 (PvW16-21) is op 1 januari 2016 van start gegaan. Het programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. PvW16-21 is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Waterambitie en richt zich vooral op stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen. Het programma draagt daarnaast sterk bij aan de Nederlandse hulp & handel beleidsagenda en staat open voor vrijwel alle landen.

De subsidie (steeds een deel van de totale kosten) is bedoeld voor innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototypes op watergebied die worden getest, gedemonstreerd of op haalbaarheid onderzocht in het buitenland.

PvW16-21 is flexibel opgezet, om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en kansen. In het nieuwe programma wordt ook de verbinding gezocht met andere financieringsmogelijkheden: publiek en privaat, binnenlands en internationaal. Het programma zet in op synergie en krachtenbundeling tussen PvW-middelen en andere Nederlandse instrumenten, zowel binnen als buiten RVO. PvW16-21 wil nadrukkelijk ook externe fondsen mobiliseren, zowel private als internationaal, en lokaal publieke fondsen.

Het budget voor Partners voor Water 2016-2021 is door de drie ministeries vastgesteld op 10,4 miljoen euro per jaar. De ambitie is dat aan het einde van het programma ongeveer 80 projecten zijn gesubsidieerd en dat 75% daarvan heeft geleid tot opschaling en/of vervolgwerkzaamheden voor de betrokken partijen. Het nieuwe programma kent vier onderling samenhangende componenten: de landenaanpak, de subsidieregeling, de thematische aanpak en promotie.

RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de drie ministeries.